A A A

Digitaal archief tijdschriften

De volgende tijdschriften op het gebied van de geodesie zijn digitaal toegankelijk:

  • het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeten. Dit tijdschrift was toonaangevend voor het vakgebied der geodesie in de jaren 1885 tot 1970
  • het Tijdschrift Geodesia uit de periode 1959-2003 *)
  • het Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) uit de jaren 1971 tot 1979 *)
  • het eigen tijdschrift De Hollandse Cirkel vanaf mei 1999; dit wordt regelmatig aangevuld
  • het vakblad Geo-Info is sinds de start in 2004 aanwezig tot en met 2013 nr. 8 (26-05-2014)

*) Het digitaliseren van de tijdschriften Geodesia en Nederlands Geodetisch Tijdschrift is mogelijk gemaakt door de Dienst Persoons- en Geo-informatie van de gemeente Amsterdam.
Indien u klikt op digitaal tijdschriftenarchief, kunt u vervolgens digitaal bladeren en zoeken. Om terug te keren naar deze site klikt u op het colofon van het Digitale Tijdschriftenarchief en vervolgens op ons logo. Voor het zoeken met behulp van bladnummering vindt u hier een korte toelichting.

Toelichting zoeken in digitaal archief

U kunt zoeken met behulp van trefwoorden, maar ook bladeren door op de nummering onderaan op het scherm te klikken. De nummering zal vaak afwijken van de gedrukte nummering in het tijdschrift. Dit was niet te voorkomen door niet genummerde pagina’s, die we wel wilden opnemen.

Ook zijn sinds 1949 de tijdschriften niet meer per jaar opgenomen, maar per nummer. Hierdoor start de nummering onder aan uw scherm voor elk nummer van het tijdschrift opnieuw, terwijl de nummering in de gedrukte versie per kalenderjaar loopt. Als u een bepaalde bladzijde wil zoeken, tik dan het jaartal in onder datering en zoek vervolgens op het bladzijdennummer.

Veel plezier met de rijke historie der geodesie.

Het kartografisch Tijdschrift (KT)

De Vereniging GIN als rechtsopvolger van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie heeft in samenwerking met de Stichting De Hollandse Cirkel de nummers van KT in de collectie van de Universiteit van Michigan (gescand door Google) een Creative Commons licentie gegeven waardoor deze nu rechtenvrij toegankelijk zijn. Het zijn bijna alle nummers van 1977 tot en met 2000. Belangstellenden kunnen ze hier vinden en downloaden:

De stichting wil vervolgens ook bemiddelen bij het digitaliseren van Fotogrammetria en de Hydrographic Newsletter.