A A A

Digitaal archief tijdschriften

De volgende tijdschriften op het gebied van de geodesie zijn digitaal toegankelijk:
 De Hollandse Cirkel (1999 - heden)
  •    Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (K en L) (1885 - 1970), met het bijblad Fotogrammetrie (1937-1939)
  •    Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) (1971 -  1979)
  •    Geodesia (1959-2003), vanaf 1980 tot en met 1996 onder de naam Geodesia Nederlands Geodetisch Tijdschrift
  •    Geo-Info (2004 - heden)
  •    Kartografie (1958 - 1974)
  •    Kaartbulletin (1961 - 1974)
  •    Kartografisch Tijdschrift (1975 - 2003)

Verder zijn opgenomen alle Lustrumboeken van het Landmeetkundig Gezelschap Snellius uit Delft, die de ontwikkelingen op het vakgebied  beschrijven en ook een inzicht geven in de activiteiten van de studievereniging op de faculteit Geodesie in de periode 1940 -2000.

 
Het digitaliseren van de tijdschriften Geodesia en Nederlands Geodetisch Tijdschrift is mogelijk gemaakt door de toenmalige Dienst Persoons- en Geo-informatie van de gemeente Amsterdam.
 
Het digitaliseren van Kartografie, Kaartbulletin en het Kartografisch Tijdschrift is mogelijk gemaakt door het “Ormeling-fonds” van de vereniging Geo Informatie Nederland.
 
Het digitale tijdschriftenarchief is mede mogelijk door de financiële steun van de vereniging Geo Informatie Nederland (GIN).
 
Van een aantal periodieken op de site kan ook een pdf-versie  worden opgevraagd.
 
Toelichting zoeken in het digitaal archief 

Indien u klikt op digitaal tijdschriftenarchief, opent u een nieuw tabblad en kunt u vervolgens bladeren en op trefwoorden zoeken.

U kunt vanaf het startscherm alle tijdschriften integraal doorzoeken met behulp van trefwoorden, maar ook rechtstreek naar een bepaald nummer van een tijdschrift vanuit het lijstje  “OVERZICHT PERIODIEKEN”.

Op veel schermen wordt via knoppen (?) of pop-up’s een help-functie of een toelichting gegeven. De verdere werking wijst zich grotendeels verder zelf

De nummering van de pagina’s die getoond wordt is een volgorde scannummer van dat exemplaar van het blad en zal vaak afwijken van de gedrukte, soms over meerdere nummers doorlopende bladzijdenummers in het tijdschrift zelf. Dit was niet te voorkomen door de opname van niet-genummerde onderdelen (b.v. omslagen, bijlagen en instekers).

Ook zijn sinds 1949 de tijdschriften niet meer per jaar opgenomen, maar per nummer. Als u een bepaalde bladzijde wilt zoeken, tik dan het jaartal in onder datering en zoek vervolgens op het bladzijdennummer.

Voorts kunnen van het blad Photogrammetria de nummers van de jaren 1938 tot en met 1950 op verzoek digitaal ter inzage worden verstrekt.

Veel plezier met de rijke historie der geodesie.