A A A

Kadastraal archief

Het betreft hier het technische én het administratief archief. d.w.z. de veldwerken, ook wel het reconstructiearchief genoemd, de hulpkaarten en appartementstekeningen, maar ook het administratieve archief met alle kadastrale registers, hypotheekakten, transportakten, de kadastrale legger etc, etc.

Tegenwoordig zijn de kadastrale archieven volledig digitaal.

Meer weten over het Kadaster? Klik dan hier!

Raadplegen van het veldwerkarchief door Ton Schilderman Kadasterkantoor Eindhoven eind jaren tachtig vorige eeuw. In het veldwerkarchief zijn de veldwerken (kad 33) opgeborgen in volgorde van een archiefnummer per kadastrale gemeente en sectie.
Veldwerkarchief
Voorbeeld van een handgeschreven koopakte (Hypotheken nr. 4).
Vanaf 1 oktober 1838 tot 1 april 1950 werden de transportakten overgeschreven in het overschrijvingsregister hypotheken nummer 4, Na die datum moest de notaris bij de akte een eensluidend afschrift op een voorgeschreven formulierblad, hyp. nummer 4 mede aanbieden. En dit werd bij het kadaster bewaard in de delen nummer 4.
Koopakte Hyp 4
Vervaardiging uittreksel uit en kadastraal register hypotheken nummer 3, de hypotheekakte.
Naam van de medewerker is Paul Roubroeks.
Register hypotheken nummer 3
Verstrekken van kadastrale hypothecaire informatie. Hier wordt een hypothecair uittreksel overhandigd aan de klant.
Hypothecair uittreksel
Voorbeeld van een borderel van inschrijving. Register hypotheken nr. 3.
Een borderel is een zakelijk uittreksel uit de hypotheekakte. In dit voorbeeld is de hypotheek afgelost hetgeen kenbaar is door de diagonale doorhaling over de pagina én de datum met de naam van de notaris die de akte van royement heeft ingediend.
Register hypotheken nr. 3
Archief kadastrale bewaring.
Delen hulpregister Hyp. nr. 3 (Inschrijvingen)
Hulpregister Hyp. nr. 3 (Inschrijvingen)
Archief kadastrale bewaring. Delen hulpregister hyp. nr. 4. Overschrijvingen
Hulpregister hyp. nr. 4. Overschrijvingen
Voorbeeld van een hulpregister hyp.nr. 4 voor de overschrijving van de akten van eigendomsoverdracht van vóór 1 april 1950.
Hulpregister hyp.nr. 4
Het lezen van een oude akte (hypotheken 3 of 4) met behulp van een micro(film)lezer.
Micro(film)lezer
Een van de eerste computerschermen en toetsenbord in gebruik bij de Kadastrale Registratie.
Reacties
Computer bij de Kadastrale Registratie
Raadplegen van het kadastrale hulpregister hypotheken 3. In het register worden de ter inschrijving in het Openbaar Register aangeboden hypotheekakten en beslagen opgeslagen en bewaard.
Kadastrale hulpregister hypotheken 3
Handmatige bijhouding van de Kadastrale Registratie.
Bijhouding van de Kadastrale Registratie.
Titelpagina's uit de Recueil Methodique (1812). Verzameling van wetten, decreten, reglementen, instructies en beslissingen betrekking hebbende op het Franse Rijk, De Recueil Methodique vormden ook de grondslag voor de werkwijze van het Nederlandse Kadaster.
Recueil Methodique (1812)
Raadplegen van een kadastraal leggerartikel. Register Kad. nr. 84.
De kadastrale legger werd bijgehouden per kadastrale gemeente. Indien één persoon in één kadastrale gemeente zowel eigendom als b.v. erfpachtrechten bezat, dan kreeg hij twee afzonderlijke leggerartikelen.
Register Kad. nr. 84
Handmatige bijwerking van een kadastraal leggerartikel, register kad. nr. 84.
Register kad. nr. 84
De ondertekening van een akte.
Ondertekening akte
Microverfilms van kadastrale overschrijvingen hypotheken nummer 4.
Microverfilm
Voorbereidende werkzaamheden voor de microverfilming van het overschrijvingsregister hyp. 4.
Microverfilming
Inboeken van aangeboden aktes in het dagregister hyp. nummer 1.
In het dagregister werd op volgorde van aanbieding van over- en inschrijvingsstukken (akten) vastgelegd. Elke avond was de Bewaarder verplicht het dagregister af te sluiten om te voorkomen dat een akte op een vorige datum in- of overgeschreven werd. De rangorde van in-of overschrijving is b.v. belangrijk bij faillissementen.
Inboeken in dagregister
Het overnemen van informatie uit de kadastrale registers.
Overnemen van informatie
Balie kadasterkantoor informatieverstrekking.
Informatieverstrekking
Microlezer voor het elektronisch uitlezen van films hypotheken 4.
Microlezer
Stel een vraag over deze pagina