A A A

Normaal Amsterdams peil (NAP) op Oude Delft 95

Categorie: Monumenten

Het pand Oude Delft nr. 95 te Delft kent twee historische facetten. Een daarvan is de geschiedenis van het gebouw hetgeen wordt onderstreept door een plaquette, rechts van de deur. Daarnaast is in de pui een merkteken gemetseld, daterend van plusminus 1880. Dit is een hoofdmerk van het NAP. Dit peilmerk is aangebracht ten tijde van de Eerste Nauwkeurigheidswaterpassing, uitgevoerd van 1875 tot 1885 met als doel de vastlegging van het NAP. Ter herinnering hieraan is op initiatief van de Stichting De Hollandse Cirkel in april 2003 een "NAP-plaquette" geplaatst.

Oude Delft nr. 95 was van oorsprong een monumentaal patriciërshuis. In 1842 is hier de Koninklijke Academie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs en Oost-Indische Ambtenaren gevestigd met een vertrek ingericht als werkkamer (nu bekend als de prinsenkamer) voor de Prins van Oranje (de latere koning Willem III) in diens functie van beschermheer van de Academie.

Uit de Academie ontstond in 1864 de Polytechnische School, die in 1905 overging in de Technische Hogeschool met aanvankelijk nr.95 als hoofdgebouw. Verdere informatie over “OD95” is terug te vinden in een in 1987 door de huidige bewoner, het IIHE (international Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering) uitgegeven boekje, geschreven door de Delfts historicus Peter van de Krogt.

In 1875 (de tijd van de Polytechnische School) startte de Eerste Nauwkeurigheidswaterpassing met het voorbereiden en rekenen op “OD95”. Het project stond onder leiding van dr. Lewis Cohen Stuart, de directeur van de Polytechnische School. Een van de waterpastrajecten voerde langs “OD95” en dit werd een geschikte plaats voor een hoofdmerk. Zie ook het artikel van L.Aardoom in ons tijdschrift De HC van 2007-2, blz. 38.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.