Categorie Instrumenten

en verdere onderverdeling

A A A

Binnen het brede vakgebied van de Geodesie is en wordt beeldmateriaal verzameld van onder meer de deelgebieden Landmeten, Kartografie, Fotogrammetrie, Hydrografie en Remote Sensing.

Het geselecteerde beeldmateriaal dient zo goed mogelijk te voldoen aan de norm dat het productieproces of enige vorm van procesgang duidelijk zichtbaar is, anders gezegd een doe-opname. Een uitzondering daarop vormt de categorie markante personen en –objecten.
De verzameling bevat beeldmateriaal van de van oorsprong volgende beelddragers:

films van zowel 16 mm als 8 mm

video’s van verschillende systemen zoals Betamax, Video 2000 en VHS

dia’s

zwart/wit en kleurenfoto’s

In verband met regelmatig optredende misverstanden met potentiële beeldleveranciers wordt benadrukt dat bedoeld beeldmateriaal beslist GEEN kaarten betreft!

Al het materiaal is website toegankelijk gedigitaliseerd en ofwel geplaatst op de ‘eigen’ server of indien fors van omvang weggezet op archive.org

Voor de eigenaren/beheerders van het beeldmateriaal moet u denken aan overheidsinstanties (waaronder ook archieven en musea), onderwijsinstellingen en particulieren.

Overigens is het niet de bedoeling van De Hollandse Cirkel om het originele materiaal zelf fysiek te bewaren, maar hiervoor te verwijzen naar de eigenaar/beheerder.

Tot slot een oproep aan de leden en overige sitebezoekers om mogelijk geschikt materiaal via deze website aan te melden bij de werkgroep Historisch Geodetisch Beeldmateriaal.

Veel historisch materiaal, verwant aan de geodesie, is nog her en der verspreid en slechts ten dele geïnventariseerd. Om met name de aanwezige collecties bestaande uit instrumenten, beeldmateriaal en tijdschriften meer toegankelijk te maken, wil de “Hollandse Cirkel” als een informatie- en documentatiecentrum gaan functioneren.

Daarnaast wordt een eigen tijdschrift uitgegeven.

Op dit moment is de volgende informatie te raadplegen:

aTijdschrift De Hollands Cirkel

been digitaal archief voor geodetische tijdschriften

ceen databank voor geodetisch instrumenteel erfgoed

deen beeldbank voor historisch geodetisch beeldmateriaal

eeen meertalig woordenboek dd. 1966 van de FIG en link: "Dictionnaire multilingue"

fde Nederlandse bijpassende index link: "Dictionnaire Neerlandaise"

gbibliotheek

hkronieken

igeodetische monumenten

jgeodetisch-historische monografieën

kinterviews meesters van weleer

lopleidingen/onderwijs

 

Instrumenten, De Hollandse Cirkel van Dou, Beeldbank, Tijdschriften, Bibliotheek, Monumenten, Kronieken, "Meesters van Weleer", Links, Opleidingen/Onderwijs

De stichting De Hollandse Cirkel is opgericht op 16 juni 1998 en heeft als doel de bevordering van de belangstelling voor de historie van de Geodesie.
Geodesie houdt zich kortweg bezig met de vorm van en de plaatsbepaling op en om de Aarde en levert Geografische Informatie.

De Stichting De Hollandse Cirkel is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 807357479
Het KvK inschrijvingsnummer is:  27173161

De bestuurders, de leden van de Raad van Advies, de coördinator en de deelnemers in de werkgroepen zijn pro Deo actief en kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Er worden geen vacatiegelden verstrekt.

 

 

 

Ontstaan stichting, Organisatie, Donateurs, Deelnemers, Beleid