Categorie Instrumenten

en verdere onderverdeling

A A A
  Titel Categorie Collectie Jaar Extra data
Instrument 2918 Rekenapparatuur Grafisch HC / TU Delft Kanaalweg 4
1960
Merk/MakerScherer
Type / Serienummergeen