A A A

Geodetisch-Historische Monografieën

Ten geleide
Bij zijn afscheid in 2004 als (eerste) voorzitter van de Stichting De Hollandse Cirkel gaf
prof.dr.ir. Leen Aardoom als wens voor de toekomst mee dat het Bestuur zou streven
naar een publicatiereeks waarin bepaalde geodetisch-historische onderwerpen diepgaander
behandeld zouden kunnen worden dan in een tijdschriftartikel mogelijk is. In
het bijzonder dacht hij hierbij aan de vakinhoudelijke ontwikkelingen, van deelgebieden
of subdisciplines van de geodesiebeoefening in Nederland in de periode na de Franse
Tijd. De periode daarvoor wordt behandeld in onder meer H.C. Pouls’ De Landmeter
van de Romeinse tot de Franse tijd (1997).
Met deze publicatie als nummer 1 wordt deze ambitie gerealiseerd met initiatiefnemer
Aardoom zelf als auteur, waarbij de satellietgeodesie, de toepassingen in Nederland en
de internationale samenwerking uitvoerig belicht worden.
De reeks draagt de naam “Geodetisch-Historische Monografieën”, met als subtitel
“Ontwikkeling van het vakgebied sedert de Franse tijd” indien het gaat om de
wetenschappelijke en technische ontwikkeling.
In de reeks zullen ook publicaties kunnen worden opgenomen over de geschiedenis
van organisaties, personen en instituties – in die gevallen wordt de subtitel
bijvoorbeeld “loopbaanbeschrijving”. Ook van dit type is een
eerste uitgave verschenen, van de hand van prof.dr.ir. Theo Bogaerts.
De geschiedschrijving van de Nederlandse geodesie verkeert in de gelukkige
omstandigheid dat prominente oud-vakgenoten het goede voorbeeld geven en zich
opwerpen als auteur.

Dr.ir. Herman Quee/Voorzitter Stichting De Hollandse Cirkel, Apeldoorn, mei 2012.

 

Tot op heden zijn er 3 uitgaven verschenen; u vindt deze in PDF-vorm in de bijlagen.
Monografie no.3 van Bogaerts heeft als titel "Grootschalige Topografie / De overgang van ANALOOG naar DIGITAAL"

NB De analoge uitgave van Bogaerts , "De loopbaan van een zondagskind" is uitverkocht.
U kunt hier de digitale versie inzien en desgewenst downloaden.

 

Bijlagen

Stel een vraag over deze pagina