A A A

L. Kaartbeschrijvingen

Nr.AuteurTitelJaarDonatie
L.Bla.Wat M. Blauw Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland 1865-1992 2003  
L.Cam.Car T. Campbell Hoogtepunten uit de wereld van de Cartografie 1981 Vermeulen
L.Foc.Oud S.J. Fockema Andrae/ C. Koeman Kaarten en kaarttekenaars (Oude kaarten en hun makers) 1972 V. Hessen
L.Koe.Map C. Koeman (proefschrift RUU) Collections of maps and atlases in the Netherlands   1961  
L.Lin.Mil J.A. v.d. Linden Topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1973  
L.Oor.Mee Ministerie van Oorlog Meetkunstige beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden (de getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de topografische en militaire kaart van het rijk) 1861  
L.Wie.Bla F. Wieringa (red.) (uitgave Maritiem Museum 'Prins Hendrik") De wereld volgens Blaeu (over Blaeu's wereldkaart 1646) 1986 Aalders
L.Wil.Del C.G.D. de Wilt e.a. (uitgave Hoogheemraadschap van Delfland) Delflands kaarten belicht 2000