G-01LLY5ZHGY
A A A

L. Kaartbeschrijvingen

Nr.AuteurTitelJaarDonatie
L.Bla.Wat M. Blauw Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland 1865-1992 2003 Dijkstra
L.Bog.Gro Th.Bogaerts Grootschalige topografie (de overgang van analoog naar digitaal) 2017 Vermeulen
L.Cam.Car T. Campbell Hoogtepunten uit de wereld van de Cartografie 1981 V. Hessen
L.Cha.Rou W. Chamberlin The Round Earth on Flat Paper 1950 Boerstra
L.Foc.Oud S.J. Fockema Andrae/ C. Koeman Kaarten en kaarttekenaars (Oude kaarten en hun makers) 1972  
L.Koe.Map C. Koeman (proefschrift RUU) Collections of maps and atlases in the Netherlands   1961  
L.Lin.Mil J.A. v.d. Linden Topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 1973  
L.Oor.Mee Ministerie van Oorlog Meetkunstige beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden (de getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de topografische en militaire kaart van het rijk) 1861 Dijkstra
L.Rws.Fle Rijkswaterstaat Beschrijving behorende bij de Waterstaatskaart van Flevoland 1991 Dijkstra
L.Rws.Nbr Rijkswaterstaat Beschrijving behorende bij de Waterstaatskaart van Noord-Brabant 1989 Dijkstra
L.Rws.Utr Rijkswaterstaat Beschrijving behorende bij de Waterstaatskaart van Utrecht !968 Dijkstra
L.Rws.Zhd Rijkswaterstaat Beschrijving behorende bij de Waterstaatskaart van Zuid-Holland 1967 Aalders
L.Rws.Zld Rijkswaterstaat Beschrijving behorende bij de Waterstaatskaart van Zeeland 1984 Dijkstra
L.Wie.Bla F. Wieringa (red.) (uitgave Maritiem Museum 'Prins Hendrik") De wereld volgens Blaeu (over Blaeu's wereldkaart 1646) 1986  
L.Wil.Del C.G.D. de Wilt e.a. (uitgave Hoogheemraadschap van Delfland) Delflands kaarten belicht 2000 V.d. Hoek

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.