A A A

G. Kadaster / Ruilverkaveling

Nr.AuteurTitelJaarDonatie
G.Ber.Aut E. Berkers/ J. Roemen Vol van vernieuwingsgedachten (Automatisering bij het Kadaster 1945-2000) 2000  
G.Bes.Kad J. Best/G.W. Stoové/Y Feenstra Het Kadaster en het Hypotheekkantoor 1952 Kadaster
G.Bou.Rvk.2 L.H. Bouwman Ruiverkaveling (praktijkuitgave) (2e dr.) 1958 Kadaster
G.Bou.Rvk.3 Id Idem (3e dr.)   Kadaster
G.Bui A.M. Buis Ondersteuning van het kavelontwerp tijdens het herverkavelingsproces in de landinrichting 1998 Kadaster
G.Bur.Sam D. Burger Hzn Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland 1962 Jacobs
G.Dijk.Omg Th. van Dijk Omgaan met versnipperde landbouwgronden in Centraal Europa  2003 Kadaster
G.Gen.Fot H.L. van Gent Een halve eeuw ontwikkeling van fotogrammetrische en reproduktie-technieken bij het Kadaster 1982  
G.Goo.Rui.1 A. Goovers De ruiverkavelingswet 1954 in de praktijk (1e dr.) 1956 Kadaster
G.Goo.Rui.2 Id.  Id. (2e dr.) 1961 Kadaster
G.Haa.Bal P. de Haan e.a.  Rapport werkgroep balans Ruilverkavelingswet 1968 Kadaster
G.Hof.Inr A.C.J. Hof (uitgave min. Fin.) Inrichting van het Kadaster  1947 Kadster
G.Kad.Det Kadaster (dir. O. en A.) Systeem Detailmeting 76 1980 TU Delft
G.Kad.Htw.1 Kadaster Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van Kadastrale Hermetingen 1902  
G.Kad.Htw.2 Id. Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster 1938  
G.Kad.Htw.3 W. Baarda/D. de Groot/F. Harkink Idem 1956 Van Hessen
G.Kad.Htw.4 J. Polman/M.A. Salzmann (red.) Idem 1996 De Kruif
G.Kad.Ins Kadaster Algemeene instructie voor de ambtenaren van het Kadaster 1918 Kadaster
G.Klu.Kbh C.J. Kluvers Het Kadaster, de Hypothecaire boekhouding en het Scheepsregister 1937 Verhoef
G.Lee.Rvk A. de Leeuw De agrarische ruilverkaveling (vergelijkende studie Fr./Be./NL) 1957 Kadaster
G.Moo.Her.1 M.P. Moolenaar Kennis van herverkavelen (dl.1) 2000 Kadaster
G.Moo.Her.2 Id. Idem (dl. 2) 2000 Kadaster
G.Rie.Kad.1 W. van Riessen Kadaster (2e dr.) 1963 Kadaster
G.Rie.Kad.2 W. van Riessen/G. Smit Id. (3e dr.) 1975 Kadaster
G.Rie.Lan W. van Riessen/F. Harkink/W.A. vd Werff Met den landmeter op stap (Populaire geïllustreerde beschrijving van de sociale beteekenis van het Kadaster en de Landmeetkunde) 1935 Kadaster
G.Rut.Car S. Rutten Kadaster in kaart (een geschiedenis van landmeters, techniek en cartografie) 1999  
G.Sch.Sch H. de Schrijver Het schatten van onroerende goederen (Belgische uitgave) 1955 Kadaster
G.Tee.Lan P.S. Teeling (uitgave Kadaster) Landmeters van de Kadastrering van Nederland 1984 Zorn
G.Vos.Kad M. de Vos Het Kadaster en de boekhouding op de hypotheken 1902 Kadaster
G.Wit.Her J.M.C. Witvliet Stedebouwkundige herverkaveling en toewijzing in verwoeste gebieden in Nederland 1952 Jacobs

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.