G-01LLY5ZHGY
A A A

D. Onderzoeksrapporten

Nr.AuteurTitelJaarDonatie
D.Alb.Ver J.E. Alberda (uitgave DGK) Vertikalwinkel, Lotabweichungen und deren Ausgleichung 1960 Dijkstra
D.Bar.Lan F.B.J. Barends e.a. Land Subsidence (bodemdaling); The Groningen gasfields 1995  
D.Gul.Mee I. van Gulik-Gulikers (proefschrift RUG) Meetkunde opnieuw uitgevonden (een studie naar de waarde en de toepassing van de meetkunde in het wiskundeonderwijs).  1975 Alberda
D.Haa.Gem N.D. Haasbroek Gemma Frisius, Tycho Braha and Snellius and their triangulations 1968  
D.Haa.Gem N.D. Haasbroek Gemma Fisius, Tycho Brahe and Snellius and their triangulations 1968 Waalewijn
D.Haa.Kra N.D. Haasbroek Investigation of the accuracy of Krayenhof's triangulation(1802-1811) in Belgium, The Netherlands and a part of North Western Germany    1972 Waalewijn
D.Haa.Plo N.D. Haasbroek Investigation of the accuracy of plotting and scaling-off  1955 Kalt
D.Haa.Rea N.D. Haasbroek Investigation of the accuracy of readings on alignment nomograms  1959 Waalewijn
D.Haa.Sta N.D. Haasbroek Investigation of the accuracy of Stamkart's triangulation(1866-1881) in The Netherlands    1974 Waalewijn
D.Kee.Won G.P. Keers (Uitgave ministerie VROM) Het rijksgrondbeleid voor de woningbouw sinds 1900 1989 Vermeulen
D.Kni.Pro H.Knip e.a. Veranderingsstrategieën en onderwijsvernieuwing (over invoering projectonderwijs bij afd.Geodesie TU Delft) 1975 Kadaster
D.Min.Geo E. de Min (proefschrift) De geoide voor Nederland   n.n.
D.Nic.Por R. Nicolai A critical review of the hypothesis of a medieval origin for portolan charts 2014 Kooimans
D.Sch.Kaa Ch. M. Schols Studiën over Kaartprojectiën 1882  
D.Tie.Ort M.Tienstra A Method for the Calculation of Orthogonal Transformation Matrices and its Application to Photogrammetry and other Disciplines 1969  
D.Vee.Ond ir.Joh. Van Veen Onderzoekingen in de hoofden -In verband met de gesteldheid van de Nederlandsekust 1936 Waalewijn

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.