A A A

D. Onderzoeksrapporten

Nr. Auteur Titel Jaar Donatie
D.Alb.Ver J.E. Alberda (uitgave DGK) Vertikalwinkel, Lotabweichungen und deren Ausgleichung 1968 Alberda
D.Bar.Lan F.B.J. Barends e.a. Land Subsidence (bodemdaling); The Groningen gasfields 1995 Dijkstra
D.Gul.Mee I. van Gulik-Gulikers (proefschrift RUG) Meetkunde opnieuw uitgevonden (een studie naar de waarde en de toepassing van de meetkunde in het wiskundeonderwijs).  1975  
D.Haa.Gem N.D. Haasbroek Gemma Frisius, Tycho Braha and Snellius and their triangulations 1968 Alberda
D.Haa.Plo N.D. Haasbroek Investigation of the accuracy of plotting and scaling-off  1955  
D.Kee.Won G.P. Keers (Uitgave ministerie VROM) Het rijksgrondbeleid voor de woningbouw sinds 1900 1989 Kalt
D.Kni.Pro H.Knip e.a. Veranderingsstrategieën en onderwijsvernieuwing (over invoering projectonderwijs bij afd.Geodesie TU Delft) 1975 Vermeulen
D.Nic.Por R.Nicolai A critical review of the hypothesis of a medieval origin for portolan charts  2014  Kadaster
D.Sch.Kaa Ch. M. Schols Studiën over Kaartprojectiën 1882 Kooimans
D.Str.Glo G. Strang van Hees (uitgave NCG) Globale en lokale geodetische systemen 2006  

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.