A A A

C. Historische publikaties (alg.)

Nr. Auteur Titel Jaar Donatie
C.Aar.Sat L. Aardoom Satellietgeodesie in Nederland 1960-2000 2012  
C.Bau.Tud.1 H. Baudet  De lange weg naar de Technische Universiteit Delft 1992 Zorn
C.Bau.Tud.2 Id. Idem (verantwoording, registers, etc.) 1993 Zorn
C.Bee.Pol A.A. Beekman Nederland als polderland 1932  
C.Den.Vla J. Denuce De Geschiedenis van de Vlaamse Kaarsnijkunst 1941 Holsbrink
C.Dijk.Lei G. van Dijk Leidse hoogleraren Wiskunde 1575-1975 (o.a.Snel van Royen) 2011 Auteur
C.Gra.Rom J. de Graeve/J. Mosselmans (red.) Van de Romeinse tot de 16e-eeuwse landmeters (Catalogus Tentoonstelling tgv 125 jaar bestaan van de Unie van de Landmeters-Experten van Brussel) 2001  
C.Irr.Kma F. Irrgang Landmeten en cartografie op de Koninklijke Militaire Academie in de 19e eeuw) 2004  
C.Kam.Thd A.F. Kamp (red.) De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955 1955 Zorn
C.Lee.Has R.van Laere Een Haspengouws Landmetershandschrift uit de XVIIIe eeuw 1984 Van Zoeren
C.Lem.Gui A.A. Lemmens Toppi’s in de tropen (Herinneringen van een hydrograaf aan Nieuw Guinea) 2004  
C.Mon.Uni T. Monquil-Broersen (red.) Universitaire collecties in Nederland (Nieuw licht op het academisch erfgoed) 2007  
C.Mul.Adm E. Muller/K. Zandvliet (red.) Admissies als landmeter in Nederland voor 1811 1987  
C.Mos.Lan J. Mosselmans De Landt-Meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies 1976  
C.Pou.Rom H.C. Pouls De Landmeter van de Romeinse tot de Franse tijd 1997  
C.Sch.Schie R. van der Schans 400 jaar buren rond het Schielandshuis 2007  
C.Sch.Ngc N. van der Schraaf The centenary of the Netherlands Geodetic Commission 1979 Marissen
C.Tee.Rep.1 P.S. Teeling (uitgave Kadaster) Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e to 18e eeuw (dl. I) 1981 Zorn
C.Tee.Rep.2 Id. Idem (dl.II) 1981 Zorn
C.Tee.Rep.3 Id. Idem (Index) 1981 Zorn
C.Tou.Rws H.C. Toussaint Uitgemeten en uitgetekend (De geschiedenis van de algemene dienst van de Rijkwaterstaat) 1998  

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.