A A A

B. Handboeken deelgebieden

Nr. Auteur Titel Jaar Donatie
B.Aar. Ove J.M. Aarnoudse De overgangsboog voor wegenbo ?  
B.Ass.Bur C. Asser Nederlands burgerlijk recht 1984 Stehouwer
B.Bak.Rad G. Bakker/J.C. de Munck/G.L. Strang van Hees Radio positioning at sea (Geodetic survey computations least squares adjustment) 1989  
B.Bos.Kar E.S. Bos e.a. (red.) (uitgave NVK) Kartografisch woordenboek 1991  
B.Bre.Pub A.G. Bregman/R.W.J.J. de Witt Publiek-private samenwerking bij de ruimtelijke inrichting en haar exploitatie 2005 Kalt
B.Bro.Gps F.J.J. Brouwer e.a. Navigatie en geodetische puntsbepaling met het Global Positioning System 1989 Strang van Hees
B.Bui.Rem H.J. Buiten/J.G.P.W. Clevers (red.) Remote Sensing, theorie en toepassingen van landobservatie 1990 Buiten/Clevers
B.Dae.Afs L.Daels/W. de Breuck Afstandswaarneming met luchtfoto's 1973 Schepers
B.Dek.Bog H.A.L. Dekker Handboekje voor het uitzetten van bogen 1969  
B.Der.Cor J.B.D. Derksen Inleiding tot de correlatierekening 1935  
B.Dijk.Bou H. van Dijk Bouwmeten 1970 Schepers
B.Gal.Rek C. de Galan Hoe werk ik met de rekenliniaal ? 1957  
B.Haan.Onr.1 P. de Haan Onroerend-goedrecht (dl. A. Bestemming) 1983 Kadaster
B.Haas.Nom N.D. Haasbroek Nomografie 1947 Gravensteijn
B.Har.Gvd.1 F. Harkink Gerichte vlakke driehoeksmeting en elementaire landmeetkundige berekeningen(2e dr.) 1957 Timmermans
B.Har.Gvd.2 Id. Gerichte vlakke driehoeksmeting en lager landmeetkundig rekenen 1945 De Kruif
B.Har.Gvd.3 Id. Idem (3e druk) 1969 Stehouwer
B.Har.Ipr Id. Inleiding tot het praktisch rekenen (2e dr.) 1949 V. Hessen
B.Har.Fou Id. Foutenvereffening volgens de methode van de kleinste kwadraten 1948 Zorn
B.Hee.Opt A.C.S. van Heel Inleiding in de Optica 1946  
B.Hei.Nom J.M.H. Heines Nomenclatuur der fotogrammetrie 1948  
B.Heu.Met H.J. Heuvelink/A.Groothoff Methode der kleinste vierkanten (bewerking colleges) 1914  
B.Huij.Koo W.G. Huijgen Koop en verkoop van onroerende zaken 2003 Kalt
B.Hus.Gps G.J. Husti Global Positioning System een inleiding 2000 Strang van Hees
B.Jan.Rem A.R.P. Jansse/Th. A. de Boer (red.) Met het oog op de aarde (over Remote Sensing) ?  
B.Jon.Bur J.H. Jonas Burgerlijk recht 1946 V. Hessen
B.Jong.Hyd C.D.de Jong e.a. Hydography 2002 J. Ebbinge
B.Kal.Gro N. Kalt Grondzaken doen 2006 Kalt
B.Kem.Bol A.Kempe Boldriehoeksmeeting 1907 Scherpbier
B.Kno.Bet J.J. Knol Beter uitzetten, beter meten (uitgave S.B.R.) 1976 Dijkstra
B.Len.Tek B.J. Lenssen/J.H.H. Bongaerts Landmeetkundig tekenen (Toepassingen bij het Kadaster en inleidingen over aanverwante onderwerpen) 1946 Vermeulen
B.Mar.Kaa Ministerie van Marine Kaartprojecties beschouwd uit een hydrografische oogpunt 1951 Marnix
B.Min.Zon M. Minnaert De natuurkunde van de zon 1936  
B.Mol.Spa M. Molenaar An introduction to the theory of Spatial Object Modelling for GIS 1998 Kadaster
B.Nor.Vla H. Nort Leerboek der vlakke driehoeksmeting 1906 V.d. Hoek
B.Orm.Kar F.J. Ormeling Kartografie (visualisatie van ruimtelijke gegevens) 1990 Van Zoeren
B.Roe.Ast R. Roelofs Astronomy applied to land surveying 1950 Belgraver
B.Ric.Map P. Richardus/R.K. Adler Map projections (2e dr.) 1971 Alberda
B.Rui.Met D. de Ruiter Meten en uitzetten (5e dr.) 1980 Schepers
B.Rus.Vas W.N.J. Rust e.a. Vastgoed financieel 1997 Kalt
B.Scho.Dif.1 J.A. Schouten/D.J. Struik Einführung in die neueren Methoden der Differentialgeometrie (dl. 1) 1935 Kooimans
B.Scho.Dif.2 Id. Idem (dl. 2) 1038 Kooimans
B.Scho.Ric J.A. Schouten Der Ricci-Kalkul (Meerdimensionale Differentiaalgeometrie) 1924 Kooimans
B.Schu.Dhm Fred. Schuh Leerboek der nieuwe vlakke driehoeksmeting 1939  
B.Schu.Bol Id. Leerboek der boldriehoeksmeting 1940  
B.Slu.Pos P. Sluyters Positioning and Mapping at Sea 1989 Aalders
B.Slu.Pra A.M. Sluis Praktisch bouwmeten 1988 Schepers
B.Tie.Adj J.M. Tienstra e.a. Theory of the adjustment of normally distributed observations 1956 Richardus
B.Vee.Nom H.J. van Veen Inleiding tot de nomographie 1937  
B.Veen.Bog O.L. Veenstra Nzn Zakboekje vooor het uitzetten van bogen 1903  
B.Vel.Maa C. v.d. Velden Maatvoering in de bouw ? Schepers
B.Vel.Wat Id. Meten in de bouw ? Id.
B.Vel.Geo J. Veldkamp Continenten op drift (over geofysica) 1989 Pöttgens
B.Ven.Kar F.A. Vening Meinesz Kort overzicht der kartografie 1941  
B.Ver.Kwa G.J. Verdam Verhandeling over de methode der kleinste quadraten 1850 Gravesteijn
B.Wag.Bou K. Wagenaar Bouwmeten ? Schepers
B.Wee.Fot A.J. van der Weele Fotogrammetrie 1951  
B.Wijd.Bol P. Wijdenes Boldriehoeksmeting 1950 Pöttgens
B.Zon.Bou N. Zondag Bouwmeten ? Schepers

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

B.Aar.Ove J.M. Aarnoudse De overgangsboog voor wegenbouw ?  
B.Ass.Bur C. Asser Nederlands burgerlijk recht 1904 Stehouwer