A A A

A. Handboeken algemeen

Nr. Auteur Titel Jaar Donatie
A.Alb.Inl.1 J.E. Alberda Inleiding Landmeetkunde (dl. 1) 1976 Vd Hoek
A.Alb.Inl.2 Id Idem (dl. 2) 1976 Vd Hoek
A.Alb.Inl.3 Id. Inleiding Landmeetkunde 1978 Richardus
A.Alb.Inl.4 Id. Id. (3e dr.) 1983 HU-Geo
A.Alb.Inl.5 Id./J.B. Ebbinge Id. (7e dr.) 2003 J. Ebbinge
A.Asd.Vel Gemeente Amsterdam onderafd. Landmeetkunde Instructieklapper Veld- en Kantoorwerkzaamheden ? Vd Wooning
A.Ble.Lan G. Bleeker Landmeten en waterpassen 1923 Pastoor
A.Cha.Vol J.B. Chairgrasse Praktisch handboek voor Volksonderwijs (België) 1871 Dijkstra
 A.Gee.Gro.1  W. Geerts/F.H. Knoups  Grondwerken, Terreinmeten en Waterpassen 1956  HU-Geo
 A.Gee.Gro.2  Id.  Id. (3e dr.) 1963  Ekkelenkamp
A.Heu.Geo.1 H.J. Heuvelink/A.Groothoff Geodesie (bewerking colleges) 1909  
A.Heu.Geo.2 Idem Idem (2e druk) 1922  
A.Heu.Zak H.J.Heuvelink Zakboekje voor landmeten en waterpassen 1918 Zorn
A.Hoe.Ind G.E. Hoedt/G. Jansen Landmeten en waterpassen in Ned. Indië 1939 Vd Hoek
A.Hof.Lan.1 A.C.J. Hof Landmeten 1941 Vd Hoek
A.Hof.Lan.2 Id. Id. (2e dr.) 1954 V. Hessen
A.Jon.Pra.1 R. Jonkers  Praktisch Landmeten (dl. 1) ? Timmermans
A.Jon.Pra.2 Id. Id. (dl. 2) ? Timmermans
A.Jon.Pra.3 Id.  Id. (3e dr.) 1973 Jongerius
A.Jon.Pra.4 Id. Id. (4e dr.) 1981 Id.
A.Jon.Pra.4 Id.  Id. (5e dr.) 1984 HU-Geo
A.Ker.Kad G.A. van Kerkwijk Geodesie voor de kadetten van alle wapenen 1860 Nieuwenhuyzen
A.Leu.Lan.1 H.J. van Leusen Landmeten en waterpassen 1914 Vd Wooning
A.Leu.Lan.2 Id. Idem (5e druk) 1943 Pastoor
A.Leu.Lan.3 Id. Idem (6e druk) 1953 Holsbrink
A.Leu.Lan.4 Id./R. Jonkers Idem (7e druk) 1957 Holsbrink
A.Mee.Lan A.J.H. Meertens  Landmeetkunde 1949  
A.Mul.Lan.1 J.A. Muller/A.Scheffer Landmeten en waterpassen (voor H.T.O. en zelfstudie) 1948  
A.Mul.Lan.2 Id.  Id. (2e dr.) 1954  
A.Mul.Lan.3 Id. Id. (3e dr.) 1961  J. Ebbinge
A.Mul.Lan.4 Id. Id. (4e dr.) 1966 Dijkstra
A.Mul.Lan.5 Id. Id. (Indonesische vertaling "Mengukur Tanah dan Menjipat Datar") 1953 Scheffer
 
A.Ric.Pro P. Richardus/J.S. Allman Project Surveying 1966 Alberda
A.Sche.Lan.1 W. Schermerhorn Landmeetkunde en waterpassen voor bouwkundigen (1e dr.)  1943  Ekkelenkamp
A.Sche.Lan.2 Id. Id. (2e dr) 1949 Vd Hoek
A.Sche.Lan.3 Id,. Id. (5e dr.) 1967 Ekkelenkamp
A.Sche.Lan.4 Id./K. Wagenaar Id. (8e dr.)    
A.Sche.Lee.0 W. Schermerhorn/ H.J. van Steenis Leerboek der Landmeetkunde voor HTO en praktijk (1e dr.) 1941  Gravesteijn
A.Sche.Lee.1 Id. Id. (2e dr.) 1946 De Kruif
A.Sche.Lee.2 Id. Id. (3e dr.) 1953 J. Dekker
A.Sche.Lee.3 Id. Id. (4e dr.) 1964 J. Ebbinge
A.Sche.Lee.4 Id.  Landmeten en waterpassen voor bouwkundigen (2e dr.) 1949 Vd Hoek
A.Scho.Lan.1 Ch.M. Schols (uitgave KMA.) Landmeten en waterpassen (9e dr.) 1912 Buiten
A.Scho.Lan.2 Idem Idem (atlas) (6e dr.) 1899 Buiten
A.Slu.Pra.1 A.M. Sluis Praktisch landmeten, waterpassen en uitzetten (2e dr.) 1964  
A.Slu.Pra.2 Id. Id. (3e dr.) 1991 Jongerius
A.Slu.Bou Id. Praktisch bouwmeten 1968  
 A.Stru.Lan  H.J. Struyk Landmeten en waterpassen  1940  J. Ebbinge
A.Twe.Pra U.L. van Twembeke Praktische Geodesie en Topografie (dl. 1 Metrologie) 1986 Van Zoeren
A.Vos.Lan A. de Vos Landmeten en waterpassen (voor MTO)  1936 Vd Wooning
A.Wee.Lan D.P. van Weezel Scheffelaar Landmeten en Waterpassen (bewerkt uit het Hoogduits) 1864 Ekkelenkamp
A.Win.Lan.1 F. Wind Landmeten en waterpassen 1913 J. Ebbinge
A.Win.Lan.2 Id.  Id. (3e dr.) 1933 Id.
A.Zon.Lan.1 N. Zondag Landmeten 1 2006 Jongerius
A.Zon.Lan.2 Id. Landmeten 2 1999 Schepers
A.Zwi.Lan.1 L. Zwiers Beknopte handleiding voor het Landmeten en waterpassen 1904 Rienstra
A.Zwi.Lan.2 Id. Id. (3e dr.) 1911 Ekkelenkamp
A.Zwi.Lan.3 Id. Id. (4e dr.) 1929 Id.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.