A A A

Uitleg Werkzaamheden kadaster

Categorie: Overig

Uitleg Werkzaamheden kadaster aan scholieren

Uitleg
Uitleg
Uitleg
Uitleg
Met de landmeter op stap
Met de landmeter op stap
Een praktijklesje landmeten
Een praktijklesje landmeten
Bestudering kadastrale kaart
Bestudering kadastrale kaart
Uitleg over kadastrale registers
Uitleg over kadastrale registers
Uitleg
Uitleg
Stel een vraag over deze pagina