A A A

Detailmetingen

Categorie: RD en Landmeten
Detailmeting met instrument en driemansploeg Kadaster ( met Lada's als dienstauto jaren tachtig vorige eeuw ). Locatie mogelijk Utrecht.
Detailmeting met instrument en driemansploeg Kadaster
Landmeter van het kadaster aan het werk.
Terreinmeting door landmeter kadaster
Detailmeting met behulp van theodoliet meetband, jalons en jalonstatiefje.
Terreinmetingen
Meting met de theodoliet (Wild T2 mod) door landmeter (ir. G. Vrijkotte)  van de topografische dienst (toen dat onderdeel nog onder defensie viel).
Terreinmetingen theodoliet
Metingen met behulp van de theodoliet.
Lokale driehoeksmeting door Klaas van der Voorts (achter theodoliet) en Tiemen Leusink.
Terreinmeting theodoliet
Meting met de tachymeter, mogelijk een Wild TCI
Terreinmetingen bediening tachymeter
Het met behulp van (schoor-) jalon en niveau spiegelreflector verticaal stellen en verticaal houden t.b.v. inmeten van een punt.
Terreinmeting, stellen spiegelreflector
Terreinmeting m.b.v. de tachymeter (Wild TCI)
Terreinmeting tachymeter
Het inmeten van een punt m.b.v. spiegelreflector, geschoord m.b.v. 2 jalons.
Terreinmeting spiegelreflector
Voorbeeld van een kadastraal veldwerk (veldschets) in meetlijnenverband van Oostvoorne uit 1965.
Veldwerken, schets van een terreinmeting
Voorbeeld van een kadastraal veldwerk (terreinschets) gemeten in meetlijnenverband, gemeente Bergambacht 1969.
Veldwerken, schets van een terreinmeting
Voorbeeld van een kadastraal veldwerk (terreinschets) in meetlijnenverband.
Veldwerken, schets van een terreinmeting
Het nemen van een loodlijn met behulp van prisma en schietlood.
Terreinmeting gebruik prisma
Detailmeting met meetband en jalons.
Terreinmeting
Terreinmeting met behulp van theodoliet.
Lokale RD-meting door Klaas van Voorst l. en Tiemen Leusink r.
Terreinmeting theodoliet
Meting met behulp van theodoliet en electronische afstandsmeter (distomat).
Terreinmeting mbv een distomat
Meting met behulp van theodoliet en electronische afstandsmeter (distomat).
Terreinmeting mbv distomat
De landmeetassistent bedient de distomat en de landmeter noteert de waarnemingen.
Terreinmeting mbv distomat
Het instellen van het instrument en de meting gebeurt met de groots mogelijke nauwkeurigheid.
Terreinmeting mbv distomat
Vervaardiging van de meetschets of te wel het kadastrale veldwerk (formulier kad nr. 137).
Terreinmeting mbv distomat
De meetassistent houdt de reflextor aan op een hoek van de woning om deze te kunnen inmeten met de distomat.
Terreinmeting mbv distomat
Ophouden van de reflextor op een grenspunt waardoor het punt m.b.v. de distomat wordt ingemeten.
Terreinmeting mbv distomat
Voorbereidende terreinwerkzaamheden op locatie.
Terreinmeting
Raadplegen van de oorspronkelijke veldwerken ter plekke.
Terreinmeting
Met behulp van de oorspronkelijke maten wordt de exacte plaats van een oude buis of steen bepaald.
Terreinmeting (grensuitzetting)
De oude grenssteen wordt blootgelegd.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Ter controle of de steen niet verstoord is wordt nogmaals gemeten.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Ook andere grenspunten worden opgezocht.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Met behulp van meetband en oude maten worden oude meetpunten opgezocht.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Een oude meetlijn wordt gereconstrueerd en een tussenpunt wordt ingericht.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Het nemen van een loodlijn met behulp van jalon en prisma. Het voetpunt van de loodlijn wordt nauwkeurig bepaald in de meetlijn.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Het nemen van een volgende loodlijn met behulp van jalon en prisma.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Het nemen van een loodlijn op/in een meetlijn.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Het markeren van een grenspunt m.b.v. en houten piket.
Terreinmeting (grensuitzetting)
De grens wordt na uitzetting nagelopen en aangewezen.
Terreinmeting (grensuitzetting)
De grensuitzetting wordt met en handdruk bezegeld.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Detail meting met behulp van spiegel-reflextor voor het inmeten van punt en afstand met behulp van de distomat.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Soms is het opzetten van een detailmeting niet altijd even gemakkelijk.
Terreinmeting (grensuitzetting)
Oude grenssteen.
Terreinmeting markeringen
Detailmeting met een driemansploeg.
Terreinmeting
Meting, mogelijk grensuitzetting. in bebouwd gebied.
Terreinmeting
Met behulp van een jalon wordt een punt van of in een kadastrale grens of meetlijn gemarkeerd.
Terreinmeting
Koker met jalons op het dak van een dienstauto van het Kadaster. (Volkswagen kever).
Ook werden soms houten piketten voor het markeren van grenspunten in het terrein op het dak vervoerd.
Terreinmeting mbv de dienstauto
Detailmeting met behulp van de distomat.
De 'distomat' is zeer waarschijnlijk een AGA Geodimeter 420.
Terreinmeting
Opstelling distomat en reflector op statief.
De 'distomat' is er een van AGA, mogelijk een Geodimeter 112, maar kan ook een van de andere modellen zijn.
Terreinmeting
Detailmeting met behulp van de Distomat. Meetassistent houdt de reflector op voor het nauwkeurig meten van een afstand.
Terreinmeting
De spiegelreflector wordt m.b.v. jalons zorgvuldig verticaal en stabiel gehouden voor een zo nauwkeurig mogelijke meting van de afstand met de distomat.
Terreinmeting
Meting met een Distomat, type Wild TC1 total station.
Gelet op de twee statieven, is dit een meting met een gedwongen centrering.
Terreinmeting
Detailmeting met behulp van theodoliet en electronische afstandmeter.
Terreinmeting
Detailmeting met behulp van theodoliet en electronische afstandmeter.
Terreinmeting
De spiegelreflector wordt nauwkeurig stabiel en in positie gehouden met behulp van jalons.
Terreinmeting
Detailmeting met behulp van een stalen meetband.
Terreinmeting
De landmeter (naam... ?) met rechthebbenden. Mogelijk een grensaanwijs ?
Terreinmeting
Detailmeting met behulp van de stalen meetband.
Terreinmeting
Detailmeting in stedelijk gebied met jalons en meetband.
Terreinmeting
Afbakening van een grens- of meetpunt in landelijk gebied t.b.v. inmeting.
Terreinmeting
Detailmeting met jalons en meetband.De afstandsmaat wordt afgelezen op de meetband.
Terreinmeting
Detailmeting. Het stabiliseren van de spiegelreflector met behulp van jalons voor het nauwkeurig inmeten van een meet-of grenspunt.
De landmeetkundig assistenten hadden bedrijfskleding, de ploegleider moest in eigen kleding werken.
Terreinmeting
Terreinmarkering ligging van een elektriciteitskabel van het provinciaal energie bedrijf Friesland.
Terreinmarkering
Detailmeting. Lada dienstauto van het Kadaster.
Terreinmeting mbv dienstauto
Wild T2 theodoliet met electronische afstandsmeter.
Terreinmeting
Meting met de theodoliet.
Terreinmeting
Plaatsing van een houten piket bij grens- of meetpunt. Voor het plaatsen van de buis op het grens- of meetpunt wordt gebruik gemaakt van een grondboor.
Terreinmeting
Detailmeting in een landinrichtings- of ruilverkavelingsproject.
Terreinmeting
Detailmeting met behulp van distomat en spiegelreflector.
Terreinmeting
Detailmeting in stedelijk dichtbebouwd gebied.
Terreinmeting
Detailmeting met theodoliet en electronische afstandsmeter.
Terreinmeting
Detailmeting met de tachymeter.
Terreinmeting
Detailmeting met de tachymeter.
Terreinmeting
Detailmeting met behulp van meetband.
Terreinmeting
Detailmeting met de tachymeter.
Terreinmeting
Meting in bebouwd gebied. Een meetploeg bestaande uit drie personen. Landmeter met veldwerkmap, meetassistenten met meetband. Op de achtergrond de Lada als meetwagen.
Terreinmeting
een meet ploeg  in Twente 1922 met landmeter Hermel
een meet ploeg in Twente 1922 met landmeter Hermel
Wervershoof is een dorp in de gemeente Medemblik in de regio West-Friesland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het dorp heeft 8.175 inwoners. Tot 1 januari 2011 was Wervershoof een zelfstandige gemeente.
Kadastrale meting 1922
Een grensaanwijzing in Berg en Bosch in 1920. Van links naar rechts: burgemeester mr. W. Roosmale Nepveu, landschapsarchitect K.C. van Nes, landmeter J.Stuk en boswachter J. Verschuur.
Grensaanwijzing in Berg en Bosch in 1920
Landmeters aan het werk in een ontginning van Vledderveen omstreeks 1910.
Meting in de ontginning Vledderveen
Landmeter Kanngiesser aan het werk met zijn meetploeg in Vledderveen 1910.
Landmeter A.J. Kanngiesser Vledderveen 1910
Het plaatsen van een KAD steen is geen eenvoudige klus. Het gewicht is aanzienlijk zoals wel blijkt uit de foto.
Kadastersteen
Driepootstatief met theodoliet.
Theodoliet met statief
Formulier systeem detailmeting
Formulier systeem detailmeting
Principe van de meting.
Principe van de meting.
Detail van veldwerk
Detail van veldwerk
 
Stel een vraag over deze pagina