A A A

Ruilverkaveling, diversen

Categorie: Landinrichting
Procesgang vervaardiging schattingskaart (eerste schatting).
Procesgang
Voorbeeld van een (eigendom-) inbrengkaart.
Inbreng
Voorbeeld van een (eigendom) toedelingskaart in Ruilverkaveling in Zeeland.
Toedeling
Voorbeeld eigendom toedelingskaart in een ruilverkaveling.
Toedeling
Vliegschijven (drie op een rij) op verharding t.b.v. fotovlucht.
Vliegschijf fotovlucht
Voorbeeld van een zogenaamd ( eigendom) inbrengkaart, voorstellende de ingebrachte eigendommen van een rechthebbende in een Ruilverkaveling.
Inbreng
Detail van een schets plan van wegen en waterlopen in een ruilverkaveling.
Schets Wegen en Waterlopen
Detail van een kadastraal leggerartikel (Kad.84) van de opgelegde ruilverkavelingsrente op een perceel na afronding van een ruilverkaveling.
Leggerartikel (Kad.84)
Detail van een kadastrale leggerartikel (Kad.84) wanneer er een of meer percelen van dit leggerartikel in een ruilverkaveling- of landinrichtingsproject gelegen zijn.
Leggerartikel (Kad.84)
Voorbeeld van een kadastraal leggerartikel (Kad.84) met daarin percelen (onderstreept) welke in een ruilverkaveling zijn/waren gelegen.
Leggerartikel (Kad.84)
Voorbeeld van een werkplan 1 (kopie van een kadastraal bijblad) op een zo genaamde stabilene tekeningdrager (stabileneplan)
Werkplan 1
Een nieuwe waterloop / sloot in een landinrichtingsproject.
Kavelwerkzaamheden
Ruilverkaveling, stemming
Ruilverkaveling, stemming
Een rechthebbende in een Ruilverkaveling of Landinrichtingsproject brengt zijn stem uit.
Stemming
Ruilverkaveling, uitleg plannen bij terinzagelegging
Ruilverkaveling, uitleg plannen bij terinzagelegging
Het graven van een sloot of afwatering in een landinrichtings- of ruilverkavelingsproject. Uitvoering van het plan van wegen en waterlopen.
Kavelwerkzaamheden
Grensuitzetting nieuwe kavels in een ruilverkavelingsproject. Een nieuw grenspunt wordt gemarkeerd met een houten piket. Op het piket wordt het kavelnummer vermeld.
Grensuitzetting nieuwe kavels
Uitvoering van een waterloop in een ruilverkavelings- of landinrichtingsproject.
Kavelwerkzaamheden
Schatting Eemnesserpolder 22-05-1939
Schatting Eemnesserpolder 22-05-1939
Meting Eennesserpolder, 1939
Meting Eennesserpolder, 1939
R.V.K.  Staphorst, schatting
R.V.K. Staphorst, schatting
R.V.K. Staphorst, schatters
R.V.K. Staphorst, schatters
R.V.K. Staphorst, schatting (2)
R.V.K. Staphorst, schatting (2)
Beeldschermopname van het digitale kartografisch programma
Kartografisch programma "Fingis"
Stel een vraag over deze pagina