G-01LLY5ZHGY
A A A

Diverse personen

Categorie: Markante personen
Ing. P.J. Ashouwer (1920-2002) Zie Geodesia 2003-1 blz. 52. Klik hier voor meer informatie.
Ing. P.J. Ashouwer 1920-2002
Prof. dr. ir. Willem Baarda. Zie HC april 2005, pagina 20. Klik hier voor meer informatie. En hier.
Prof. dr. ir. Willem Baarda (1917-2005)
Prof. dr.ir. M.J.M. Bogaerts (1934-2017). HC december 2017, pagina 46. Klik hier voor meer informatie en hier.
Prof. dr. ir. M.J.M. Bogaerts 1934-2017
ir. Willem A. Claessen. Zie Geo Info oktober 2012, pagina 21. Klik hier voor meer informatie. en hier.
ir, Willem A. Claessen (1940-2009)
prof. dr. mr. Pieter de Haan. Zie Geo Info november 2005, pagina 56. Klik hier voor meer informatie.
prof. dr. mr. Pieter de Haan (1927-2005)
ir Jan van Hemert (1948-2019)
Klik hier voor meer informatie.
ir. Jan van Hemert (1948-2019)
Prof. mr. ir. J.L.G. Henssen (1926-2015) Zie Geo-Info 2015-5 blz. 68. Klik hier voor meer informatie.
Prof. mr. ir. J.L.G. Henssen 1926-2015
W. Koopmans (1893-1982). Zie Geodesia 1982-3 blz. 18. Klik hier voor meer informatie.
W. Koopmans 1893-1982
Prof. ir. Jan van Mierlo. Geo Info 2016 nummer 3, blz 50. Klik hier voor meer informatie. 
prof. ir. J. van Mierlo
Prof. ir. J.C. de Munck (1924-2012). Zie Geo-Info 2013-2 blz. 26. Klik hier voor meer informatie.
Prof. ir. J.C. de Munck 1924-2015
J.J.C. (Jan) Piket (1925-2020), emeritus hoogleraar fysische geografie en cartografie in Nijmegen. Op 22 januari 2020 overleed Jan Piket na een kort ziekbed. Hij werd 94 jaar.
 
Klik hier voor meer informatie.
Jan Piket (1925-2020)
ir. Jan Polman. Zie Geo Info juli 2009, pagina 16. Klik hier voor meer informatie.
ir. Jan Polman (1940-2009)
ir. Herman L. Rogge. Zie Geodesia juli 1992, pagina 28. Klik hier voor meer informatie.
ir. Herman L. Rogge (1915-1992)
T.H. Scheele (1930-2014) Zie Geo-Info 2014-4 blz. 43. Klik hier voor meer informatie.
Theo Scheele 1930-2014
Prof.dr.ir. W. Schermerhorn (1894-2017). Zie Geodesia 1977 nummer 3, pagina 3.Klik hier voor meer informatie.
En hier.
Prof. dr. ir. W.Schermerhorn 1894-1977
ir.G L Strang van Hees (1932-2012) Zie Geo-Info 2012-2 blz. 33. Klik hier voor meer informatie.
ir. G.L. Strang van Hees 1932-2012
Ing. P.S. Teeling 1907-2003. Klik hier voor meer informatie. 
ing. P.S. Teeling 1907-2003
ir. Dolf Waalewijn. Zie HC september 2006, pagina 4. Klik hier voor meer informatie.
ir. A (Dolf). Waalewijn (1923-2006)
Prof. ir. A,J. van der Weele (1914-1993) Zie Geodesia 1993-3 blz. 22. Klik hier voor meer informatie.
Prof. ir. A.J van der Weele 1914-1993
Jaap van de Veen (hoofd Geodetisch Adviesbureau) en Frans Jansen (hoofd bureau RD) poseren bij de Grote Kerk in Apeldoorn voor een artikel in een magazine (Matrix).
Jaap van de Veen en Frans Jansen
Instructie over het kadastraal vastgoedsysteem door ir. W. van Berk.
ir. W. van Berk
Jan de Kruijf
Het plaatje is een van de weinige plaatjes waar een foto opstaat van een landmeter , in dit geval ir.D.C. van Schaik, in aktie met een pantometer (hoekmeter).
ir. D.C. van Schaik
Het 40-Jarig jubileum, van de Vereniging van Tekenaars van het Kadaster, afdeling Friesland. De vereniging van Tekenaars van het Kadaster was de  voorganger van de Bond van kadasterpersoneel. De foto is in 1938 gemaakt. Waarschijnlijk zijn het de Friese leden van de vereniging, die op de foto zijn afgebeeld. De namen van een vijftal zijn bekend, te weten Kamstra en Dalstra (chefs in Leeuwarden) Koopmans en Teeling (beiden schrijvers van de historie van de landmeetkunde) en van der Werf (chef in Heerenveen). De dochter van laatstgenoemde gaf de foto aan oud-collega Jan Kluwer, die Henk Holsbrink in het bezit stelde van deze foto.
Vereniging van Tekenaars Kadaster
De Nederlandse delegatie in het FIG-Congres in Toronto, 
4 juni 1986, bezoek aan Fort York, een Canadees-historische site in Toronto.
Staand vlnr:
Herman Quee, Co Remeijnse, mevr. van Berk (kijkt naar links), Siebe Stellingwerff Beintema, J de Boer, Riemersma (kijkt achter zich), Jan Sonnenberg, Grootveld (met zonnebril), Van Reij (met zonnebril), Jo Henssen, mevr. Jacobs, een buitenlands echtpaar.
Zittend:
Van Berk, Mevr. Remeijnse, een tsjech,  een japanner (Oshima), Jacobs.
FIG-Congres in Toronto, 4 juni 1986
De Nederlandse delegatie in het FIG-Congres in Toronto, 4 juni 1986, bezoek aan Fort York, een Canadees-historische site in Toronto.
Staand vlnr: Remeijnse, Siebe Stellingwerff Beintema, (half achter Mevr. van Berk), Mevr. van Berk, J de Boer, verder als de vorige foto, maar zonder de buitenlanders.
zittend: Van Berk, Mevr. Remeijnse, een tsjech, Jacobs
FIG-Congres in Toronto, 4 juni 1986
NN
Stel een vraag over deze pagina