A A A

Voormalige kadasterkantoren

Categorie: Markante gebouwen
Het betreft hier een aantal foto's van voormalige kadasterkantoren.
Voormalig kadasterkantoor Amsterdam.
Voormalig kadasterkantoor Amsterdam
Voormalig hoofdkantoor van het Kadaster te Apeldoorn aan de Waltersingel nummer 1. In gebruik vanaf 1968 tot 1990.
Voormalig hoofdkantoor Kadaster Apeldoorn
Voormalig hoofdkantoor van het Kadaster aan de Waltersingel 1 te Apeldoorn. Vanaf 1968 tot 1990.
Voormalig hoofdkantoor Kadaster Apeldoorn.
Bord bij het voormalig hoofdkantoor van het Kadaster aan de Waltersingel te Apeldoorn.
Bord bij voormalig hoofdkantoor Kadaster Apeldoorn.
Huidig hoofdkantoor Kadaster te Apeldoorn vanaf 1990.
Huidig hoofdkantoor Kadaster Apeldoorn
Voormalig kadasterkantoor Assen.
Voorm. kantoor Assen
Voormalig kadasterkantoor te Arnhem aan de Groningensingel.
Voormalig kadasterkantoor Arnhem, Groningensingel
Delpratsingel 23,  kantoor vanaf 1945 tot 1968.
Breda Delpratsingel 23
Gasthuizenvelden,  kantoor vanaf 1968 tot 1975.
Breda Gasthuisvelden 1968
Markendaalseweg 44, kantoor vanaf 1975 tot 2009.
Breda Markendaalseweg 1975-2009
Bisschoppelijk Paleis, kantoor vanaf 1839 tot 1931.
Den Bosch Bisschoppelijk Paleis
Hinthamerstraat 145, kantoor Dienst Buitengewoon Landmeetkundig Wek (BLW)
vanaf 1941 tot 1943.
Den Bosch Hinthamerstraat
Bordje Bijzondere Landmeetkundige Werkzaamheden (BLW)
Bordje Bijzondere Landmeetkundige Werkzaamheden (BLW)
Wolvenhoek 7, kantoor vanaf 1932 tot 1971.
Commisaris de Quaylaan 2c, kantoor vanaf 1971 tot 1976.
Den Bosch Wolvenhoek 7, tot 1971
Kantoor Bewaring Hypotheken en het Kadaster, en het kantoor van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster te 's-Hertogen-bosch. Het kantoor was in gebruik van 1 juli 1971 tot 1 januari 1976, en was gevestigd aan de Commissaris De Quaylaan 2C in 's-Hertogenbosch.
Voorm kantoor 's-Hertogenbosch
Voormalig kadasterkantoor Dordrecht. In 1975 is kantoor Dordrecht opgeheven en samengevoegd met Rotterdam.
Voorm. kantoor Dordrecht
Pastorie Sint Joriskerk, bureau Hermeting Groot Eindhoven 1929-1939.
Eindhoven Pastorie Joriskerk
Raiffeisenplein 5, kantoor vanaf 1940 tot 1951.
Eindhoven Raiffeisenplein
Parklaan 81, ruilverkavelingskantoor vanaf 1953 tot 1968.
Eindhoven Parklaan81
Karel de Grotelaan 4, kantoor vanaf 1968-1975.
In het Centraal belastingkantoor.
Eindhoven Karel de Grotelaan 4
Voormalig kadasterkantoor  Groningen, begin 1900.
Groningen voormalig kadasterkantoor
Voormalig kadasterkantoor Groningen.
Voormalig kadasterkantoor Groningen
Voormalig kadasterkantoor Haarlem. Het kantoor is in 1976 opgeheven. Het ambtsgebied ten noorden van het Noordzeekanaal is toen samengevoegd met kantoor Alkmaar en het ambtsgebed ten zuiden van het Noordzeekanaal is toen samengevoegd met Amsterdam.
Voormalig kadasterkantoor Haarlem
CTO staat voor “Centraal Teken en Opleidingsbureau” van het Kadaster. Hier werden in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw de landmeetkundig ambtenaren en tekenaars van het Kadaster opgeleid. Het betreft een dagopleiding van ongeveer een jaar. De opleiding is in 1968 naar Apeldoorn verplaatst.
CTO nieuwe Haven 6 Den Haag
Voormalig kadasterkantoor.
Voorm. kantoor Den Haag Buitenhof 37
Voormalig kadasterkantoor te Den Haag. Buitenhof 37.
Voormalig kadasterkantoor Den Haag
CTO staat voor “Centraal Teken en Opleidingsbureau” van het Kadaster. Hier werden in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw de landmeetkundig ambtenaren en tekenaars van het Kadaster opgeleid. Het betreft een dagopleiding van ongeveer een jaar. De opleiding is in 1968 naar Apeldoorn verplaatst. De Fotogrammetrische Dienst bleef tot 1971 in dit pand gevestigd.
CTO en Fotogrammetrische Dienst
De dienst Rijksdriehoeksmeting is op 5 maart 1963 verhuist naar het pand Schimmelpennincklaan 12 te 's-Gravenhage (Scheveningen)
De dienst bleef daar gehuisvest tot het jaar 1971 waarna de dienst verhuisde naar het toenmalige hoofdkantoor van het Kadaster te Apeldoorn.
In 1861 werd door het Topografische bureau “De Meetkundige beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden
Voormalig RD kantoor Den Haag 1963-1971
RVK Leeuwarden Van de start op 1 september 1962 tot 31 december 1962was het nieuwe burerau ruilverkaveling gevestigd aan de Turfmarkt 1 in Leeuwarden. De bezetting bestond uit de landmeters Henk de Konng. Henk Goinga en Jan Loman. Chef was Jan van Eisden. La's veld waren Piet Siemer , Jaap Boersema en Henk Holsbrink. LA's kantoor waren Joop van den berg, Wiebe Karsten en Jan Eisinga. Landmeetkundig ambtenaren velddienst.
Ruilverkaveling Leeuwarden
Voormalig kadasterkantoor te Leeuwarden.
Voormalig kadasterkantoor Leeuwarden
Sint Servaasklooster 28 te Maastricht.
De landmeters hielden kantoor op het adres: Kruisherengang 12 in Maastricht.
Het kadasterkantoor was gevestigd op het adres Sint Servaasklooster 28 vanaf 1902 tot1968. Daarna is het kantoor verhuisd naar Stationsplein 28 (NS-gebouw).
In maart 1976 is het kadasterkantoor Maastricht opgeheven en samengevoegd met kantoor (Kerkveldlaan) in Roermond.
St Servaasklooster 28 Maastricht
Voormalig kadasterkantoor Middelburg, genaamd het Oost-Indisch Huis, Rotterdamse Kade 19 Middelburg. Hier was het Kadaster gevestigd vanaf 1898 tot mei 1940 en is toen door een bombardement volledig verwoest. Zie ook het boekje “Het Nederlandse Kadaster in de Tweede Wereldoorlog” op deze site.
Klik hier voor het boekje Kadaster in de 2e Wereldoorlog.
Voormalig kadasterkantoor Middelburg (Oost Indisch Huis)
Het Oost Indisch Huis was een historisch pand uit 1630, en voormalig kadasterkantoor van Middelburg. Het adres was Kaai 19. Het Kadaster was daar gevestigd vanaf 1898, maar mogelijk al wel eerder, tot 17 mei 1940 toen het pand als gevolg van oorlogshandelingen door brand werd verwoest.
Het oost Indisch huis te Middelburg
Voormalig kadasterkantoor Middelburg, genaamd het Oost-Indisch Huis, Rotterdamse Kade 19 Middelburg na het bombardement in mei 1940. Voor meer informatie uit die periode klik hier.
Voorm. kadasterkantoor Oost-indisch huis Middelburg na bombardement.
Landmeter bij het t.g.v. een bombardement in mei 1940 verwoeste voormalige kadasterkantoor te Middelburg. Daarbij zijn alle documenten van het Kadaster verbrand uitgezonderd de duplicaten van de veldwerken.
Verwoest Kadasterkantoor (de Abdij) in Middelburg 1940
In september 1978 werd de gehele directie van het Kadaster Zeeland geconcentreerd in een nieuw gebouw, Vrijlandstraat 31 te Middelburg. Het Kadaster verliet dit pand in november 2004.
Kantoor Vrijlandstraat 31 Middelburg
In november 2004 verhuisde het Kadaster Middelburg van de Vrijlandstraat naar een kantoor op Park Veldzigt. Daar was het Kadaster gevestigd tot de opheffing van het kantoor Middelburg per 22-08-2009.
Kantoor Park Veltzigt, Middelburg
Voormalig kantoor van de Bewaring van het Kadaster te Middelburg tot het einde van WO-II. Na de Tweede Wereldoorlog was de Bewaring van het Kadaster gevestigd in het Abdijcomplex, Abdij 10, en was de Landmeetkundige Dienst gevestigd op het adres Damplein 1 a.
Kantoor Abdij 10, Middelburg
Ravelijn de Groene Jager 5 te Goes, voormalig kadasterkantoor te Goes vanaf 1 mei 1914 tot de samenvoeging met het kantoor Middelburg per 1 november 1960.
Kadasterkantoor van Goes vanaf 1914 tot 1960
Voormalig kantoor van het Kadaster te Zierikzee is lang gehuisvest geweest op het adres Oude Haven A 344 te Zierikzee. (Dit adres werd overigens later gewijzigd in Havenpark 33).. In 1966 werd het kantoor Zierikzee samengevoegd met het kantoor Middelburg.
Kantoor Oude haven A 344, Zierikzee
In dit gebouw, gelegen in de Begijnhofstraat te Roermond, was het kadasterkantoor van Roermond gehuisvest vanaf 1910 -1976. Het gebouw, althans de voorgevel, heeft de status van monument.
Thans is het gebouw getransformeerd tot een aantal luxe appartementen en stadswoningen en draagt bij wijze van eerbetoon aan het kadaster de chique naam
Voormalig kadasterkantoor Roermond
Ingang voormalig kadasterkantoor aan de Kerkeveldlaan te Roermond. Vanaf 1976 - 1990.
Persoon rechts is Wim Kamphorst van het hoofdkantoor te Apeldoorn.
Ingang voormalig kadasterkantoor Roermond
Welkomstbord kadasterkantoor te Roermond. Vanaf 1976 was het Kadaster hier gehuisvest. In1990 is het Kadaster naar een nieuw gebouw aan de Bredeweg te Roermond verhuisd. Inmiddels is ook dat gebouw in 1990 wegens centralisatie verlaten.
Ingang voormalig kadasterkantoor Roermond
Voormalig kadasterkantoor in aanbouw te Roermond aan de Bredeweg. D.d. 16-08-1989.
Voormalig kadasterkantoor Roermond in aanbouw, 16-0
Het kadasterkantoor Roermond, locatie Bredeweg, vanaf 1990 tot 2009. Na 2009 is kantoor Roermond volledig samengevoegd met kantoor Eindhoven.
Kadasterkantoor Roermond van 1990 - 2009
Het voormalige ruilverkavelingsbureau Roermond was gevestigd op het adres Lindanusstraat 6 vanaf 1961 -1976 (1990). Na 1976 werd het bureau deels samengevoegd met het kadasterkantoor Roermond aan de Kerkveldlaan te Roermond. Een ander deel, m.n. de ingenieurs en technische ambtenaren van de dienst, bleven nog een aantal jaren in het pand gehuisvest én op nog een andere locatie in de stad (Bethlehemstraat), De uiteindelijke algehele samenvoeging van alle medewerkers van de dienst met het kadasterkantoor vond plaats in 1990 op de nieuwbouwlocatie Bredeweg iin Roermond.
Kantoor Ruilverkaveling Roermond 1961 tot 1976 (1990)

Kadaster zat in Het Witte Huis
Het Witte Huis aan de Wijnhaven in Rotterdam (art nouveau, architect W. Molenbroek) dateert van 1898. Deze befaamde wolkenkrabber van 45 meter hoog was dertig jaar lang het hoogste particulier gebouw van Europa. Het Rotterdamsch Adresboek van 1898 leert al direct de ‘Bewaarder der Hypotheken en kadaster’ en de ‘Controleur der dir. Belastingen en kadaster’ er kantoorruimte in huurden. Men dacht dus toen al groots! Het adresboek van 1904 geeft dat het Kadaster op de vijfde etage zat. In de editie van 1913 is daar sprake van ’Technisch Bureau, Kadaster’ en ‘Landmeters van het Kadaster’. In 1920 zaten de landmeters en de tekenaars er ook nog, maar voor de oorlog verhuisde men al. Naar het Centraal Belastingkantoor aan de Puntegaalstraat (‘Plikmekaalstraat’) ging men net zoals de andere onderdelen van de Belastingdienst pas in 1948. Dit pand naar ontwerp van H. Hoekstra (RGD, 1938) is intussen ook een rijksmonument (met Appartementen).
Voormalig kadasterkantoor Rotterdam, Het Witte Huis.
Het betreft hier een ansichtkaart van dit gebouw.
Jaar 1928.
Voormalig kadasterkantoor Utrecht
Achterkant ansichtkaart. Jaar 1928.
Ansichtkaart voormalig kadasterkantoor Utrecht.
Voormalig kadasterkantoor Winschoten. In 1964 is dit kantoor opgeheven en samengevoegd met de vestiging Groningen.
Voorm. kantoor Winschoten
Voormalig kadasterkantoor Winschoten
Voorm. kantoor Winschoten (2)
Voormalig kadasterkantoor Zwolle
Voormalig kadasterkantoor Zwolle
Voormalig kadasterkantoor te ?
Jaar ?
Voormalig kadasterkantoor te ?
Stel een vraag over deze pagina