A A A

Topografische Dienst oud directeuren

Categorie: Markante personen
Grondleggers, directeuren MV,
directeuren TI, directeuren TDN
Lijst portretten deel 1
Directeuren TDN vervolg en directeuren TDK.
Lijst portretten deel 2
Een van de grondleggers van de Topografische Dienst Nederland (1758-1840)
C.R.Th. Baron Krayenhoff
Mogelijk generaal majoor Graaf van Sint Aldegonde directeur van 18-02-1815 tot 05-06-1817, of Luitenant Kolonel Behr waarnemend directeur van 05-06-1817 tot 10-07-1817.
Naam onbekend MV 1 ?
Directeur militaire verkenningen van 10-07-1817 tot 01-01-1841.
En van 1817 tot 1841 tevens directeur van de Topographische Inrichting.
Generaal majoor J.E. van Gorkum (MV2 en TI 1)
Directeur militaire verkenningen van 07-06-1841 tot 30-10-1849.
En van 1875 tot 1876 tevens directeur Topographische Inrichting.
Kolonel W. Roloff (MV3 en TI 8))
Directeur militaire verkenningen van 30-10-1849 tot 11-10-1852.
Kolonel L.J. Petit (MV4)
Directeur militaire verkenningen van 11-10-1852 tot 01-01-1857.
Luitenant Kolonel G. Schuurman (MV5)
Directeur militaire verkenningen van 29-10-1866 tot 01-04-1868.
En van 1872 tot 1875 tevens directeur van de Topographische Inrichting.
Luitenant Kolonel H.E.W. Rodi de Loo (MV7 en TI7)
?
Naam onbekend
?
Naam onbekend
?
naam onbekend
Directeur militaire verkenningen van 06-02-1875 tot 20-03-1878.
Majoor A.J.W. van der Schrieck (MV10)
Wnd. directeur militaire verkenningen van 20-03-1878 tot 01-05-1878.
Majoor C.D.H. Schneider (Wnd.dir)
Wnd. directeur militaire verkenningen van 01-05-1878 tot 01-07-1880.
Kapitein F.C.P. Donnadieu (MV 11, wnd)
Directeur militaire verkenningen van 01-07-1880 tot 01-09-1883.
Kolonel J.C.C. Jonkheer den Beer Poortugaal (MV12)
Wnd. directeur militaire verkenningen van 01-09-1883 tot 18-10-1883. En van 31-07-1886 tot 07-04-1892.
Kapitein R.J. van Moock (Wnd.dir)
Directeur militaire verkenningen van 18-10-1883 tot 31-07-1886.
Luitenant Kolonel J.N.A. Baron Taets van Amerongen (MV!#)
Directeur militaire verkenningen van 07-04-1892 tot 01-11-1895.
Kapitein R.G, Moerbeek (MV 15)
Directeur militaire verkenningen van 01-11-1895 tot 04-12-1900.
Kapitein Jonkheer van de Brandeler (MV16)
Directeur militaire verkenningen van 04-12-1900 tot 11-05-1904.
Kapitein W.B. Weber (MV 17)
Directeur militaire verkenningen van 11-05-1904 tot 01-05-1912.
Kapitein A. Coppes van Haselt
Directeur militaire verkenningen van 01-05-1912 tot 21-01-1919.
Kapitein H.C. Fortanier (MV19)
Directeur militaire verkenningen van 21-01-1919 tot 02-05-1926.
Kapitein I.H. Reijnders
Directeur militaire verkenningen van 02-05-1926 tot 04-01-1932.
Majoor C. Ph. Brückel
Directeur van de topographische Inrichting van 1841 tot 1842.
Luitenant Kolonel A.W.H. Nolthenius de Man (TI 2)
Directeur van de topographische Inrichting van 1842 tot 1852.
Kolonel H.F.C. Baron Forstner van Dambenoy (TI 3)
Directeur van de topographische Inrichting van 1852 tot 1853.
Kapitein J.F.A. Jonkheer van Panhuis. (TI 4)
Directeur van de topographische Inrichting van 1853 tot 1859.
Kolonel C.J.J. Goffin (TI 5)
Directeur van de topographische Inrichting van 1859 tot 1872.
Generaal majoor J.A. Besier
Van 1872 tot 1875 directeur van de Topographische Inrichting.
Tevens directeur militaire verkenningen van 29-10-1866 tot 01-04-1868.
Luitenant Kolonel H.E.W. Rodi de Loo (MV7 en TI7)
?
Naam onbekend MV 1 ?
Directeur van de topographische Inrichting van 1876 tot 1878.
Luitenant Kolonel J.M.A. van Hellenber Hubar (TI 9)
Directeur van de topographische Inrichting van 1878 tot 1908.
C.A. Eckstein (TI 10)
Directeur van de topographische Inrichting van 1908 tot 1913.
S.P. Linthout (TI 11)
Directeur van de topographische Inrichting van 1913 tot 1921.
Dr. J.J.C. van Dijk (TI 12)
Directeur van de topographische Inrichting van 1921 tot 1932.
P.M. Oversluijs (TI 13)
Directeur van de Topografische Dienst van 04-01-1932 tot 10-11-1940, en van september 1945 tot 01-05-1947.
Kapitein ter Zee A. van Hengel (TDN1)
Directeur van de Topografische Dienst van 01-05-1947 tot 01-11-1954,
Kolonel C.A.J. von Freitag Drabbe. (TDN 2)
Directeur van de Topografische Dienst van 01-11-1954 tot 01-07-1960.
Kolonel J.H. Bramlage (TDN 3)
Directeur van de Topografische Dienst van 01-07-1960 tot 01-01-1970.
Kolonel Den Hengst (TDN 4)

Deze pagina bevat een lijst en portretten van de grondleggers, de oud-directeuren van de Militaire Verkenningen, de Topographische Inrichting en Topografische Dienst.

De lijst is opgedeeld in; Grondleggers (1758-1850) , Directeuren van de Militaire Verkenningen (1815-1932), Directeuren van de Topographische Inrichting (1817- 1932)en Directeuren van de Topografische Dienst (1932-1941).

De Topographische Inrichting heette tot 1878 Topographisch Bureau.
De Militaire Verkenningen en het Topographisch Bureau werden in 1932 samengevoegd tot de Topografische Dienst.
In 2004 werd door de samenvoeging met het Kadaster de naam Topografische Dienst gewijzigd in Topografische Dienst Kadaster.
In 2008 verdween de naam Topografische Dienst Kadaster. Het productiedeel van het bedrijf werd met GBKN en KLIC (kabel en leidingen informatie) samengevoegd tot de afdeling Geo-Informatie onder de Directie GEO van het Kadaster. Alle andere bedrijfsonderdelen werden geintegreerd in het Kadaster.

De serie foto's begint met een overzichtslijst in twee delen. Van sommigen ontbreekt de foto, terwijl van een aantal wel een foto is maar de naam ontbreekt of niet zeker is wie de persoon op de foto is.

 

 

Stel een vraag over deze pagina