A A A

Fotogrammetrie algemeen

Schematische voorstelling stereofotografie van een ruimtelijk figuur (terrein) in een plat vlak.
Schematische voorstelling stereofotografie
Procedurebeschrijving vervaardiging fotokaart
Procedurebeschrijving vervaardiging fotokaart
Grafiek vertekeningen camera RC10.
Grafiek vertekeningen
Gemiddelde vertekening camera RC 10.
Gemiddelde vertekening
Schematische voorstelling werking ontschrankingsapparaat.
Schematische voorstelling werking ontschrankingsapparaat.
Schematische voorstelling fotovlucht met overlap foto-opnamen.
Schematische voorstelling fotovlucht
Opname situatie in de lucht bij stereofotogrammetrie.
Opname situatie in de lucht bij stereofotogrammetrie
Schematische voorstelling fotovlucht. De overlap van de foto's is aangegeven.
Schematische voorstelling fotovlucht
Opnamesituatie in de lucht bij stereofotogrammetrie.
Opnamesituatie
Schematische voorstelling van een fotovlucht met overlap.
Schematische voorstelling fotovlucht
Vluchtplan stad Zwolle en omgeving.
Vluchtplan Zwolle en omgeving
Schematische voorstelling paspunten
Schematische voorstelling paspunten
Schematische voorstelling projectieverschillen ten opzichte van vlieghoogte.
Schematische voorstelling projectieverschillen
Schematische voorstelling overlapping luchtfoto's tijdens de opnames.
Schematische voorstelling overlapping luchtfoto's
Schematische voorstelling overlapping luchtfoto's
Schematische voorstelling overlapping luchtfoto's
Schematische voorstelling stereoscopische projectie
Schematische voorstelling stereoscopische projectie
000035-01
000035-01
Geometrisch model luchtopnames
Geometrisch model luchtopnames
Schematische voorstelling relief displacement
Schematische voorstelling relief displacement
Schematische voorstelling principe en verwerking stereofoto's naar kaartbeeld.
Schematische voorstelling stereofoto's naar kaartbeeld
Schematische voorstelling werking stereoprojectie
Schematische voorstelling werking stereoprojectie
Schematische voorstelling overlapping foto-opnamen.
Schematische voorstelling overlapping foto-opnamen
Schematische voorstelling invloed van een object op de opname in relatie tot de hoogte.
Schematische voorstelling invloed object op opname
Fotomozaiek na ontschranking
Fotomozaiek na ontschranking
Schematische voorstelling projectie in een plat vlak.
Schematische voorstelling projectie in plat vlak
Schematische voorstelling diverse kaartproducten
Schematische voorstelling diverse kaartproducten
Vertekening als gevolg van schaduwwerking in opnames?
Vertekening
Procesgang van foto naar kaart.
Procesgang foto naar kaart
Procesgang van foto naar kaart.
Procesgang foto naar kaart
Fotogrammetrische procesgang van foto naar kaart.
Fotogrammetrische procesgang foto naar kaart
Voorbeeld paspuntbepaling bij luchtfotogrammetrie.
Voorbeeld paspuntbepaling
Van foto naar kaart.
Foto naar kaart
Overbrengen van een stereografische projectie, hoogtelijnen, naar de kaart.
Overbrenging stereografische projectie
Schematische weergave fotogrammetrie volgens de methode van Porre en Koppe.
Schematische weergave fotogrammetrie
Schematische voorstelling opname luchtfoto
Schematische voorstelling opname luchtfoto
Schematische voorstelling luchtopname en beïnvloeding opname als gevolg van zonlicht?
Schematische voorstelling luchtopname
Schematische voorstelling foto-overlap
Schematische voorstelling foto-overlap
Stel een vraag over deze pagina