A A A

Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Categorie: Landinrichting
Inbreng en toedeling
Metingen procesgang
Metingen met een voorbeeld van een veldwerk en de boekhouding.
Tentoonstelling
Metingen, voorbeelden van een plan van wegen en waterlopen, uitzetgegevens kavelgrenzen en een luchtfoto
Metingen procesgang
Systeem Detailmeting '76: werkwijze metingen en verwerking daarvan door de binnendienst.
Meetproces Systeem detailmeting '76
Verwerking van een meting op de kaart en in de administratie.
Kartografisch en administratief verwerkingsproces Kadaster
Uittreksel van een akte t.b.v. metingen in het veld ( zo genaamde 9a-post), en metingen verwekt in een zo genaamd veldwerk.
Tentoonstelling (kadastrale kaart)
Volgorde diverse procedures binnen een ruilverkaveling.
Ruilverkaveling procesgang
Voorbereiding van de procedure in een ruilverkavelings-, landinrichtings- of herinrichtingsproject.
Ruilverkaveling procesgang voorbereiding
Procedure aanvraag van een ruilverkaveling
Ruilverkaveling procesgang aanvraag
Procedure rond de stemming voor een ruilverkaveling.
Ruilverkaveling procesgang stemming
Verloop van een stemming.
Ruilverkaveling procesgang stemming
Verloop procedure voor een fotovlucht. Voorafgaande aan een uitvoering worden er luchtfoto's gemaakt van een te verkavelen gebied.
Ruilverkaveling procesgang fotovlucht
Voorafgaande aan de uiteindelijke toedeling worden er vak al belangrijke werkzaamheden uitgevoerd in het terrein, zoals de aanleg van wegen en het graven van sloten.
Ruilverkaveling procesgang kavelwerkzaamheden
Voordat met een ontwerp van de toedeling wordt begonnen, vindt er een wenszitting plaats
Wenszitting procesgang
Ook de pachters hebben een stem, vandaar dat zij geregistreerd worden.
Ruilverkaveling procesgang pachtregistratie
Voorafgaande aan het ontwerp plan van toedeling wordt een lijst van rechthebbenden opgesteld en vastgesteld zodat van eenieder de inbreng kan worden vastgelegd.
Ruilverkaveling procesgang lijst van rechthebbenden
Verloop procedure eerste schatting. Toedeling vindt plaats op basis van eerste schatting. D.w.z. dat de waarde (= voortbrengend vermogen ) van de ingebrachte percelen wordt vastgesteld per eigenaar c.q. pachter.
Ruilverkaveling procesgang eerste schatting
Het schatten, c.q. bepalen van de waarde gebeurt door teams van schatters, d.w.z. deskundigen en grondeigenaren (meestal boeren) afkomstig uit het gebied.
Eerste schatting, schatters aan het werk
Verloop procedure toedelingsontwerp. Als de inbrengwaarde per eigenaar c.q. pachter  bekend is en de toekomstige infrastructuur vast staat kan met het ontwerp van de toedeling worden begonnen op basis ook van de uitgebrachte wensen.
Toedelingsontwerp procesgang
Verloop ter inzagelegging. Als het ontwerp plan van toedling gereed is kan dat ter inzage worden gelegd.
Ruilverkaveling procesgang tervisielegging
Verloop procedure ter inzage legging.
Tervisielegging procesgang
Verloop procedure bezwarenbehandeling.
De rechthebbenden kunnen bezwaren indienen  tegen het ontwerpplan.
Ruilverkaveling procesgang bezwarenbehandeling
Verloop procedure akte van toedeling. Als het plan van toedeling is vastgesteld wordt de nieuwe toestand vastgelegd in een zo genaamde ruilverkavelingsakte die wordt ingeschreven in de Openbare Registers van het Kadaster.
Akte van toedeling procesgang
Procedure van de zo genaamde Lijst van Geldelijke regelingen. Hiermee worden de voor en nadelen van de toedeling t.o.v. de inbrengsituatie in geld uitgedrukt en verrekend.
Kostenverdeling procesgang
Verloop procedure van een zo genaamde kavelruil. Een ruilproces tussen drie of meer eigenaren.
Kavelruil procesgang
Verloop procedure van een zo genaamde kavelruil. Een ruilproces tussen drie of meer eigenaren.
Kavelruil procesgang
Verloop procedure van een zo genaamde kavelruil. Een ruilproces tussen drie of meer eigenaren.
Kavelruil procesgang

!--DJMTSEARCHABILITY"\n"Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in Ruilverkavelings- en Landinrichtingsprojecten.

Metingen procesgang Inbreng en Toedeling Tentoonstelling Meetproces Systeem detailmeting '76 Kartografisch en administratief verwerkingsproces Kadaster Tentoonstelling (kadastrale kaart) Ruilverkaveling procesgang Ruilverkaveling procesgang voorbereiding Ruilverkaveling procesgang aanvraag Ruilverkaveling procesgang stemming Akte van toedeling procesgang Tervisielegging procesgang Toedelingsontwerp procesgang Kostenverdeling procesgang Kavelruil procesgang Ruilverkaveling procesgang fotovlucht Ruilverkaveling procesgang kavelwerkzaamheden Ruilverkaveling procesgang pachtregistratie Ruilverkaveling procesgang lijst van rechthebbenden Ruilverkaveling procesgang eerste schatting Eerste schatting, schatters aan het werk Ruilverkaveling procesgang tervisielegging Ruilverkaveling procesgang bezwarenbehandeling Wenszitting procesgang "\n"DJMTSEARCHABILITY-->

!--DJMTSEARCHABILITY"\n"Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces in kadaster- en Landinrichtingsprojecten. 

Metingen procesgang Tentoonstelling Meetproces Systeem detailmeting '76 Kartografisch en administratief verwerkingsproces Kadaster Tentoonstelling (kadastrale kaart) Ruilverkaveling procesgang Ruilverkaveling procesgang voorbereiding Ruilverkaveling procesgang aanvraag Ruilverkaveling procesgang stemming Akte van toedeling procesgang Tervisielegging procesgang Toedelingsontwerp procesgang Kostenverdeling procesgang Kavelruil procesgang Ruilverkaveling procesgang fotovlucht Ruilverkaveling procesgang kavelwerkzaamheden Ruilverkaveling procesgang pachtregistratie Ruilverkaveling procesgang lijst van rechthebbenden Ruilverkaveling procesgang eerste schatting Eerste schatting, schatters aan het werk Ruilverkaveling procesgang tervisielegging Ruilverkaveling procesgang bezwarenbehandeling Wenszitting procesgang "\n"DJMTSEARCHABILITY-->

!--DJMTSEARCHABILITY"\n"Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces in kadaster- en Landinrichtingsprojecten. Plaats... ? Jaar .. ?

Metingen procesgang Tentoonstelling Meetproces Systeem detailmeting '76 Kartografisch en administratief verwerkingsproces Kadaster Tentoonstelling (kadastrale kaart) Ruilverkaveling procesgang Ruilverkaveling procesgang voorbereiding Ruilverkaveling procesgang aanvraag Ruilverkaveling procesgang stemming Akte van toedeling procesgang Tervisielegging procesgang Toedelingsontwerp procesgang Kostenverdeling procesgang Kavelruil procesgang Ruilverkaveling procesgang fotovlucht Ruilverkaveling procesgang kavelwerkzaamheden Ruilverkaveling procesgang pachtregistratie Ruilverkaveling procesgang lijst van rechthebbenden Ruilverkaveling procesgang eerste schatting Eerste schatting, schatters aan het werk Ruilverkaveling procesgang tervisielegging Ruilverkaveling procesgang bezwarenbehandeling Wenszitting procesgang "\n"DJMTSEARCHABILITY-->

!--DJMTSEARCHABILITY"\n"Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces in kadaster- en Landinrichtingsprojecten. Plaats... ? Jaar .. ?

Metingen procesgang Tentoonstelling Meetproces Systeem detailmeting '76 Kartografisch en administratief verwerkingsproces Kadaster Tentoonstelling (kadastrale kaart) Ruilverkaveling procesgang Ruilverkaveling procesgang voorbereiding Ruilverkaveling procesgang aanvraag Ruilverkaveling procesgang stemming Akte van toedeling procesgang Tervisielegging procesgang Toedelingsontwerp procesgang Kostenverdeling procesgang Kavelruil procesgang Ruilverkaveling procesgang fotovlucht Ruilverkaveling procesgang kavelwerkzaamheden Ruilverkaveling procesgang pachtregistratie Ruilverkaveling procesgang lijst van rechthebbenden Ruilverkaveling procesgang eerste schatting Eerste schatting, schatters aan het werk Ruilverkaveling procesgang tervisielegging Ruilverkaveling procesgang bezwarenbehandeling Wenszitting procesgang "\n"DJMTSEARCHABILITY-->

!--DJMTSEARCHABILITY"\n"Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces in kadaster- en Landinrichtingsprojecten. Plaats... ? Jaar .. ?

Metingen procesgang Tentoonstelling Meetproces Systeem detailmeting '76 Kartografisch en administratief verwerkingsproces Kadaster Tentoonstelling (kadastrale kaart) Ruilverkaveling procesgang Ruilverkaveling procesgang voorbereiding Ruilverkaveling procesgang aanvraag Ruilverkaveling procesgang stemming Akte van toedeling procesgang Tervisielegging procesgang Toedelingsontwerp procesgang Kostenverdeling procesgang Kavelruil procesgang Ruilverkaveling procesgang fotovlucht Ruilverkaveling procesgang kavelwerkzaamheden Ruilverkaveling procesgang pachtregistratie Ruilverkaveling procesgang lijst van rechthebbenden Ruilverkaveling procesgang eerste schatting Eerste schatting, schatters aan het werk Ruilverkaveling procesgang tervisielegging Ruilverkaveling procesgang bezwarenbehandeling Wenszitting procesgang "\n"DJMTSEARCHABILITY-->

!--DJMTSEARCHABILITY"\n"Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces in kadaster- en Landinrichtingsprojecten. Plaats... ? Jaar .. ?

Metingen procesgang Tentoonstelling Meetproces Systeem detailmeting '76 Kartografisch en administratief verwerkingsproces Kadaster Tentoonstelling (kadastrale kaart) Ruilverkaveling procesgang Ruilverkaveling procesgang voorbereiding Ruilverkaveling procesgang aanvraag Ruilverkaveling procesgang stemming Akte van toedeling procesgang Tervisielegging procesgang Toedelingsontwerp procesgang Kostenverdeling procesgang Kavelruil procesgang Ruilverkaveling procesgang fotovlucht Ruilverkaveling procesgang kavelwerkzaamheden Ruilverkaveling procesgang pachtregistratie Ruilverkaveling procesgang lijst van rechthebbenden Ruilverkaveling procesgang eerste schatting Eerste schatting, schatters aan het werk Ruilverkaveling procesgang tervisielegging Ruilverkaveling procesgang bezwarenbehandeling Wenszitting procesgang "\n"DJMTSEARCHABILITY-->
Stel een vraag over deze pagina