A A A

Diverse personen

Categorie: Markante personen
Ing. P.J. Ashouwer 1920-2002
Voor meer informatie klik hier
Ing. P.J. Ashouwer 1920-2002
Prof. dr. ir. Willem Baarda. Zie HC april 2005, pagina 20. Klik hier voor meer informatie. En hier.
Prof. dr. ir. Willem Baarda (1917-2005)
Mr. J.W.J. Besemer was van 1988 tot 1 maart 1991 plv. directeur van het Kadaster.
Vanaf 1 maart 1991 tot 1 mei 1994 was hij hoofddirecteur van het Kadaster. Toen werd het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan en werd hij Bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster tot 1 mei 2004.
Mr. J.W.J. Besemer
Prof. dr.ir. M.J.M. Bogaerts (1934-2017). HC december 2017, pagina 46. Klik hier voor meer informatie en hier.
Prof. dr. ir. M.J.M. Bogaerts 1934-2017
Adri Den Boer was vanaf het eerste nummer van de HC (mei 1999) als redacteur en vanaf 2005 als hoofdredacteur betrokken bij het tijdschrift van de HC. een In Memoriam vindt u o.a. in jaargang 24, nummer 2 juni 2022., evenals in het tijdschrift GEO Info.
Adri den Boer 1948-2022
Drs. Th. A. J. Burmanje was bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster vanaf 1 mei 2004 tot 1 jan. 2020.
Drs. Th. A. J. Burmanje

Albert Bus (1929-2020), hoofd van het Geografisch Cartografisch Instituut Wolters Noordhoff te Groningen. Klik hier voor meer informatie.
Aldert Bus 1929-2020
ir. Willem A. Claessen. Zie Geo Info oktober 2012, pagina 21. Klik hier voor meer informatie. en hier.
ir, Willem A. Claessen (1940-2009)
Jan Denekamp, 1947-2004 Plaatsvervangend hoofd GBKN bij de directie VIG van het Kadaster.
Voor meer informatie klik hier.
Jan Denekamp 1947-2004
prof. dr. mr. Pieter de Haan. Zie Geo Info november 2005, pagina 56. Klik hier voor meer informatie.
prof. dr. mr. Pieter de Haan (1927-2005)
ir Jan van Hemert (1948-2019)
Klik hier voor meer informatie.
ir. Jan van Hemert (1948-2019)
Prof. mr. ir. J.L.G. Henssen (1926-2015) Zie Geo-Info 2015-5 blz. 68. Klik hier voor meer informatie.
Prof. mr. ir. J.L.G. Henssen 1926-2015
W. Koopmans (1893-1982). Zie Geodesia 1982-3 blz. 18. Klik hier voor meer informatie.
W. Koopmans 1893-1982
Ir. J.A. van der Linden (1929-2014).
Voor meer informatie klik hier.
ir. J.A. van der Linden
Prof. ir. Jan van Mierlo. Geo Info 2016 nummer 3, blz 50. Klik hier voor meer informatie. 
prof. ir. J. van Mierlo
Prof. ir. J.C. de Munck (1924-2012). Zie Geo-Info 2013-2 blz. 26. Klik hier voor meer informatie.
Prof. ir. J.C. de Munck 1924-2015
J.J.C. (Jan) Piket (1925-2020), emeritus hoogleraar fysische geografie en cartografie in Nijmegen. Op 22 januari 2020 overleed Jan Piket na een kort ziekbed. Hij werd 94 jaar.
Klik hier voor meer informatie.
Jan Piket (1925-2020)
ir. Jan Polman. Zie Geo Info juli 2009, pagina 16. Klik hier voor meer informatie.
ir. Jan Polman (1940-2009)
Henri Pouls 1926-2018
Landmeter en medewerker TU Delft
Klik hier voor meer informatie
Henri Pouls 1926-2018
Ir. Wouterus van Riessen is geboren 5 febr. 1898. 1 dec. 1918 adsp. Landmeter van het Kadaster. In 1942 werd hij bewaarder te Hoorn en in 1947 Hoofdbewaarder van hypotheken, het kadaster en scheepsbewaring, werkzaam aan de dir. Kadaster en Hypotheken van het ministerie van Financiën. In 1956 werd hij benoemd als officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij is overleden in 1963. Hij was een deskundige op onroerend goed zaken en heeft veel publicaties op zijn naam staan zie de digitale tijdschriftenbank van De Hollandse cirkel.
Voor meer informatie klik hier.
Ir. W. van Riessen 1898-1963
ir. Herman L. Rogge. Zie Geodesia juli 1992, pagina 28. Klik hier voor meer informatie.
ir. Herman L. Rogge (1915-1992)
T.H. Scheele (1930-2014) Zie Geo-Info 2014-4 blz. 43. Klik hier voor meer informatie.
Theo Scheele 1930-2014
Prof.dr.ir. W. Schermerhorn (1894-2017). Zie Geodesia 1977 nummer 3, pagina 3.Klik hier voor meer informatie.
En hier.
Prof. dr. ir. W.Schermerhorn 1894-1977
Prof. C.M. Schols 28-03-1849 tot 10-03-1897.
Voor meer informatie klik hier.
Prof. C.M. Schols 1849-1897
ir.G L Strang van Hees (1932-2012) Zie Geo-Info 2012-2 blz. 33. Klik hier voor meer informatie.
ir. G.L. Strang van Hees 1932-2012
Ing. P.S. Teeling 1907-2003. Klik hier voor meer informatie. 
ing. P.S. Teeling 1907-2003
Prof. J.M. Tienstra (1895-1951)
Voor meer informatie klik hier
Prof. J.M. Tienstra 1895-1951
Prof. Dr. Ir. F.A. Vening Meinesz (1887-1966).
Voor meer informatie klik hier.
Prof.Dr. Ir. F.A. Vening Meinesz
ir. Dolf Waalewijn. Zie HC september 2006, pagina 4. Klik hier voor meer informatie.
ir. A (Dolf). Waalewijn (1923-2006)
Prof. ir. A,J. van der Weele (1914-1993) Zie Geodesia 1993-3 blz. 22. Klik hier voor meer informatie.
Prof. ir. A.J van der Weele 1914-1993
Prof.Ir. Henk Zorn (1925-2014).
Voor meer informatie klik hier
Prof. ir. H.C. Zorn
Jaap van de Veen (hoofd Geodetisch Adviesbureau) en Frans Jansen (hoofd bureau RD) poseren bij de Grote Kerk in Apeldoorn voor een artikel in een magazine (Matrix).
Jaap van de Veen en Frans Jansen
Instructie over het kadastraal vastgoedsysteem door ir. W. van Berk.
ir. W. van Berk
Jan de Kruijf
Jan de Kruijf
Het plaatje is een van de weinige plaatjes waar een foto opstaat van een landmeter , in dit geval ir.D.C. van Schaik, in aktie met een pantometer (hoekmeter).
ir. D.C. van Schaik
Het 40-Jarig jubileum, van de Vereniging van Tekenaars van het Kadaster, afdeling Friesland. De vereniging van Tekenaars van het Kadaster was de  voorganger van de Bond van kadasterpersoneel. De foto is in 1938 gemaakt. Waarschijnlijk zijn het de Friese leden van de vereniging, die op de foto zijn afgebeeld. De namen van een vijftal zijn bekend, te weten Kamstra en Dalstra (chefs in Leeuwarden) Koopmans en Teeling (beiden schrijvers van de historie van de landmeetkunde) en van der Werf (chef in Heerenveen). De dochter van laatstgenoemde gaf de foto aan oud-collega Jan Kluwer, die Henk Holsbrink in het bezit stelde van deze foto.
Vereniging van Tekenaars Kadaster
De Nederlandse delegatie in het FIG-Congres in Toronto,
4 juni 1986, bezoek aan Fort York, een Canadees-historische site in Toronto.
Staand vlnr:
Herman Quee, Co Remeijnse, mevr. van Berk (kijkt naar links), Siebe Stellingwerff Beintema, J de Boer, Riemersma (kijkt achter zich), Jan Sonnenberg, Grootveld (met zonnebril), Van Reij (met zonnebril), Jo Henssen, mevr. Jacobs, een buitenlands echtpaar.
Zittend:
Van Berk, Mevr. Remeijnse, een tsjech,  een japanner (Oshima), Jacobs.
FIG-Congres in Toronto, 4 juni 1986
De Nederlandse delegatie in het FIG-Congres in Toronto, 4 juni 1986, bezoek aan Fort York, een Canadees-historische site in Toronto.
Staand vlnr: Remeijnse, Siebe Stellingwerff Beintema, (half achter Mevr. van Berk), Mevr. van Berk, J de Boer, verder als de vorige foto, maar zonder de buitenlanders.
zittend: Van Berk, Mevr. Remeijnse, een tsjech, Jacobs
FIG-Congres in Toronto, 4 juni 1986
NN
NN
3. Onthulling NAP-bordje (door prof. Roelofs
3. Onthulling NAP-bordje (door prof. Roelofs
22. Etentje redactieleden Geodesie, Adri en Boer , Ad van der Meer en Katinka Roebert.
22. Etentje redactieleden Geodesie, Adri en Boer , Ad van der Meer en Katinka Roebert.
27. Tienstra reikt een prijs uit
27. Tienstra reikt een prijs uit
28. Promotie Waalewijn-7-2-1990-Leiden (RW in oorlogstijd)
28. Promotie Waalewijn-7-2-1990-Leiden (RW in oorlogstijd)
29. Promotie Waalewijn-7-2-1990-Leiden (RW in oorlogstijd)-met moeder
29. Promotie Waalewijn-7-2-1990-Leiden (RW in oorlogstijd)-met moeder
30. May Weggen geeft NAP-gemeentekalender aan burg. Van Thijn (A'dam)
30. May Weggen geeft NAP-gemeentekalender aan burg. Van Thijn (A'dam)
31. NAP-peilmerk-Neelie Smit-Kroes
31. NAP-peilmerk-Neelie Smit-Kroes
32. Riedstra geeft équaire aan Prins Willem Alexander
32. Riedstra geeft équaire aan Prins Willem Alexander
33. Prof. Baarda
33. Prof. Baarda
60. Adri den Boer-MD-ca jaren 80
60. Adri den Boer-MD-ca jaren 80
61 Overdracht redactie tijdschrift najaar 2021 de Hollandse Cirkel. Adri den Boer (r) en Nicolaas den Hilster (l)
61 Overdracht redactie tijdschrift najaar 2021 de Hollandse Cirkel. Adri den Boer (r) en Nicolaas den Hilster (l)
Midden Henk Leenders, rechts Jan Stehouwer en Joop Gravensteijn. Stand HC jr ?
24. Expo Hollandse Cirkel
25.Lezing voor Rijp door Adri den Boer
25.Lezing voor Rijp door Adri den Boer
Stel een vraag over deze pagina