A A A

Pixels, kijken met andere ogen

Categorie: Remote Sensing

Remote sensing is een internationale term voor de techniek waarmee vanuit vliegtuigen of satellieten het aardoppervlak wordt waargenomen. Met behulp van remote sensing, ook wel aangeduid als aardobservatie, is het mogelijk meer te weten te komen over de processen die zich op aarde afspelen.

Hoofddoelstelling van het Nationaal Remote Sensing Programma is het invoeren van deze nieuwe techniek binnen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het programma wordt uitgevoerd door de interdepartementale Beleidscommissie Remote Sensing (BCRS).

In de video 'Pixels, kijken met andere ogen' wordt op een speelse, enthousiasmerende manier verteld over de mogelijkheden die remote sensing biedt.

Samenstelling en regie: Jan Vink
Copyright 1993 BCRS
Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met Meulenhoff Educatief.
Totale speelduur: 27 minuten
Produktie: Science Productions, Utrecht
Oorspronkelijk VHS
Oorspronkelijk archiefnummer: 12

Stel een vraag over deze pagina