A A A

Informatie Beeldbank

Binnen het brede vakgebied van de Geodesie is en wordt beeldmateriaal verzameld van onder meer de deelgebieden Landmeten, Kartografie, Fotogrammetrie, Hydrografie en Remote Sensing.

Het geselecteerde beeldmateriaal dient zo goed mogelijk te voldoen aan de norm dat het productieproces of enige vorm van procesgang duidelijk zichtbaar is, anders gezegd een doe-opname. Een uitzondering daarop vormt de categorie markante personen en –objecten.
De verzameling bevat beeldmateriaal van de van oorsprong volgende beelddragers:

films van zowel 16 mm als 8 mm

video’s van verschillende systemen zoals Betamax, Video 2000 en VHS

dia’s

zwart/wit en kleurenfoto’s

In verband met regelmatig optredende misverstanden met potentiële beeldleveranciers wordt benadrukt dat bedoeld beeldmateriaal beslist GEEN kaarten betreft!

Al het materiaal is website toegankelijk gedigitaliseerd en ofwel geplaatst op de ‘eigen’ server of indien fors van omvang weggezet op archive.org

Voor de eigenaren/beheerders van het beeldmateriaal moet u denken aan overheidsinstanties (waaronder ook archieven en musea), onderwijsinstellingen en particulieren.

Overigens is het niet de bedoeling van De Hollandse Cirkel om het originele materiaal zelf fysiek te bewaren, maar hiervoor te verwijzen naar de eigenaar/beheerder.

Tot slot een oproep aan de leden en overige sitebezoekers om mogelijk geschikt materiaal via deze website aan te melden bij de werkgroep Historisch Geodetisch Beeldmateriaal.