A A A

Werkgroep Inventarisatie Geodetisch Instrumenteel Erfgoed (IGIE)

Eén van de activiteiten van de stichting is het inventariseren van het instrumenteel geodetisch erfgoed. De stichting tracht te komen tot het vastleggen van een kerncollectie van geodetische instrumenten. Een collectie die kan worden aangemerkt als ‘Geodetische Collectie Nederland’. Door een inventarisatieteam is begonnen met het traceren en inventariseren van de apparatuur die op vele plekken, verspreid in het land, nog aanwezig is. Het startsein hiertoe is gegeven in het najaar van 1999.

Aanpak

De te bezoeken instellingen en bedrijven zijn ondergebracht in drie categorieën:

-Overheidsinstellingen

-Leden van de Vereniging van Nederlandse Bedrijven in de Geodesie en de Geo-informatie

-Overige bedrijven

Ook de collecties van particulieren en later van enkele musea komen aan de orde.

Na verzameling van de adressen is namens de Hollandse Cirkel aan de desbetreffende bedrijven en instellingen een introductiebrief - waarin doel en aanpak is uiteengezet - verzonden.
Na telefonische afspraak vindt aansluitend een bezoek plaats en wordt met medewerking van een contactpersoon van het betreffende bedrijf de stand van zaken opgemaakt. Relatief veel bedrijven, zo blijkt, gebruiken uitsluitend recente apparatuur. Obsolete instrumenten worden weggedaan. Dat ‘wegdoen’ vindt plaats via inruil, weggeven of…de container! Vooral in de handelssfeer blijkt de container in dit geval nogal ‘populair’ te zijn.

Bij de inventarisatie wordt van de aangetroffen objecten het volgende genoteerd: soort, merk, type, nummer, bouwjaar, de staat waarin het verkeert (goed, matig, slecht) voor wat betreft het uiterlijk, het mechaniek en de optiek. Verder wordt vermeld of het object nog compleet is. Tenslotte wordt het bedrijf benaderd met de vraag of bij afstoting van het object De Hollandse Cirkel gewaarschuwd zal worden. Dit laatste met het oog op eventueel ‘wegdoen’ van een interessant instrument. Dit alles wordt vastgelegd op een speciaal daartoe ontworpen Inventarisatieformulier.

Nadat de inventarisatie is afgerond, zal hieruit een selectie van ‘toppers’ worden gemaakt om te worden veilig gesteld ten behoeve van de grote collectie. Getracht wordt te voorkomen dat de niet-geselecteerde instrumenten worden vernietigd.

De verzamelde gegevens worden voorzien van een foto van de apparatuur en opgenomen in een database, die onder documentatiecentrum > instrumenten te raadplegen is.

Het aantal geïnventariseerde objecten bedraagt nu ruim 3100.

Inventarisatieteam

Dit team bestaat uit vrijwilligers, die - ieder met hun eigen expertise - werk(t)en aan de inventarisatie , te weten:

H. Jongbloed (projectleider)

S. Dijkstra (lid AB)

J.B. Ebbinge

H. van Eekelen (site manager)

H. Ekkelenkamp

H.M.C. Leenders

P.J.M. van Leijsen

H. Pastoor

A.P.M. Pieters

P .Plugers

R.B .Ruitenbeek (oud-projectleider)

P. van Schelt

H. Schuringa

J. Stehouwer

J. Vossepoel

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Stel een vraag over deze pagina