A A A

Werkgroepen en Projecten

De volgende werkgroepen zijn actief bij De Hollandse Cirkel:

 • Beheer depot instrumentarium DHC en bibliotheek Kanaalweg 4, Delft. werkgroepleider: ing, W. van Beusekom.
 • Tijdschriften op het internet. werkgroepleider: ir. Chr. Nelis.
 • ¨A/D conversie¨, projectleider: mr. ir. J.C. Anneveld,
 • Geschiedschrijving Geodesie 19e en 20e eeuw, werkgroepleider: prof. dr. ir. M. Molenaar.
  Onder deze werkgroep vallen de volgende projecten:
  • ¨De Delftse School¨, projectleider: prof. dr. ir. M. Molenaar,
  • ¨Fotogrammetrie¨, projectleider: vacature,
  • ¨Geoinformatie¨, projectleider: vacature,
  • ¨Electronica in de geodesie en landmeetkunde¨, projectleider: vacature.

De volgende werkgroepen worden apart behandeld. Klik daartoe op het icoon van de werkgroep hieronder of op de tekst in het linker menu.

 • Redactie van het tijdschrift De Hollandse Cirkel. eindredacteur: dr. ing. A. van der Meer,
 • Beheer / Redactie van de website De Hollandse Cirkel. werkgroepleider: H. van Eekelen,
 • de werkgroep inventarisatie Geodetisch Instrumenteel Erfgoed, werkgroepleider: ing. H. Jongbloed,
 • de werkgroep Geodetisch Beeldmateriaal, werkgroepleider: K. van der Hoek,
 • de werkgroep  "Meesters van Weleer", werkgroepleider: dr. ir. F.J.J. Brouwer,
 • de werkgroep ¨Werven Donateurs¨, werkgroepleider: ing. J,R.H. Bremer RI.