A A A

Ontstaan stichting

De Werkgroep Geschiedenis der Geodesie was tot 1996 een onderdeel van de toenmalige Rijkscommissie (later de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en werd in 1996 zelfstandig. Deze werkgroep kan als voorloper van de Hollandse Cirkel worden beschouwd.

De stichting De Hollandse Cirkel is op initiatief van de NCG tot stand gekomen in 1998 en de werkgroep Geschiedenis der Geodesie geniet sedert 1999 erkenning van De Hollandse Cirkel.

Leden werkgroep Geschiedenis der Geodesie

prof.dr.ir.L.Aardoom (voorzitter)

J.Stehouwer (secr.)

dr.ir.J.C. Deiman

J.H.Holsbrink (overl.)

ing.M.J.M.Kremers

drs.L.C.Palm

ing.H.C.Pouls

P.van Schelt

dr.F.W.J.Scholten

J.Schut

prof.ir.H.C.Zorn (overl.)