A A A

ANBI

Doneren met een belastingvoordeel

Wilt u De Hollandse Cirkel voor een langere tijd steunen, dan kan dit voor u belastingvoordeel opleveren middels een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Er is dan geen drempelbedrag van toepassing. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst.

Bereken uw voordeel

Wilt u weten wat uw belastingvoordeel is? Bereken dit met de schenkingscalculator. Uw voordeel kan oplopen tot 36.9% (2023) maar u kunt natuurlijk ook het belastingvoordeel (gedeeltelijk) meeschenken; dit kunt u ook berekenen met de schenkingscalculator.

Hoe krijgt u belastingvoordeel?

Door de onderstaande stappen te doorlopen, krijgt u eenvoudig belastingvoordeel.

 • Kopieer de bijlage hieronder: Overeenkomst periodieke gift (pdf )
 • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken deze.
 • Stuur beide overeenkomsten naar:
  Penningmeester Stichting De Hollandse Cirkel
  Albrecht Thaerlaan 13
  3571 EB Utrecht
 • Deze formulieren niet naar de Belastingdienst sturen. Wij vullen op de overeenkomst het transactienummer in. Dit nummer moet u invullen bij uw belastingaangifte.
 • Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar de overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Looptijd en minimale donatie

De Hollandse Cirkel heeft besloten dat de “overeenkomst periodieke gift” uitsluitend voor een periode van vijf jaar aangegaan kan worden met een minimale donatie van € 45,- per jaar. De in de overeenkomst overeengekomen donatie staat vast gedurende de looptijd.

Over de betaling van uw periodieke giften

Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift.

Beëindiging van uw periodieke gift

U bent niet meer verplicht tot betalen van uw periodieke gift als:

 • uw overeenkomst eindigt;
 • u of een ander komt te overlijden;

En naar keuze (zie formulier):

 • u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, zonder uw invloed;
 • de Stichting De Hollandse Cirkel failliet gaat of de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwijtraakt.

 

 

Bijlagen

Stel een vraag over deze pagina