A A A

Donateurs

Donateursdag

De donateurs vormen een belangrijke pijler bij de Hollandse Cirkel. Dat wordt ook tot uiting gebracht tijdens de jaarlijkse ‘Donateursdag’ met een unieke hoge opkomst. Elk jaar wordt een interessante locatie in den lande uitgezocht waar de donateursdag wordt gehouden. Deze dag bestaat uit een aantal lezingen over een boeiend onderwerp in het veld van de geodesie, aansluitend wordt een met het onderwerp verband houdende expositie of museum bezocht.

Tijdschrift 'De Hollandse Cirkel'

De Stichting hecht aan een goed contact met haar donateurs. Naast de donateursdag, wordt door het jaar heen het contact onderhouden via het tijdschrift ‘De Hollandse Cirkel’, hetwelk driemaal per jaar verschijnt en een grote variatie aan artikelen aan haar lezers voorschotelt. Ook voor de donateurs die een bijdrage willen leveren aan de geschiedenis van ons vak staat dit tijdschrift open.

Excursies

Incidenteel worden ook excursies georganiseerd.

Aanmelding

Als u sympathiek staat tegenover de doelstelling en het werk van de Hollandse Cirkel, bent u van harte welkom daar deel van uit de maken. Zo houden we samen de cirkel rond! Voor donateurs oftewel vrienden van de Hollandse Cirkel is de deelname aan de donateursdagen en het abonnement op het tijdschrift gratis.

Er zijn thans 161 donateurs en 29 bedrijfsdonateurs.

De minimumbijdrage voor personen is € 35,- per jaar
Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van €17,50- per jaar
Voor bedrijven en instellingen € 140,- per jaar.
Tijdschriftabonnementen voor bibliotheken € 20,- per jaar
Losse nummers € 9,-

U kunt zich hier melden als (bedrijfs)donateur.

Voor eventueel verdere informatie kunt u ons een briefje sturen of u mailt ons (voor aanmeldingen na 1 oktober is geen donatie over het lopende jaar verschuldigd).