A A A

Donateurs

Donateursdag

De donateurs vormen een belangrijke pijler bij de Hollandse Cirkel. Dat wordt ook tot uiting gebracht tijdens de jaarlijkse ‘Donateursdag’ met een unieke hoge opkomst. Elk jaar wordt een interessante locatie in den lande uitgezocht waar de donateursdag wordt gehouden. Deze dag bestaat uit een aantal lezingen over een boeiend onderwerp in het veld van de geodesie, aansluitend wordt een met het onderwerp verband houdende expositie of museum bezocht.

Tijdschrift 'De Hollandse Cirkel'

De Stichting hecht aan een goed contact met haar donateurs. Naast de donateursdag, wordt door het jaar heen het contact onderhouden via het tijdschrift ‘De Hollandse Cirkel’, hetwelk driemaal per jaar verschijnt en een grote variatie aan artikelen aan haar lezers voorschotelt. Ook voor de donateurs die een bijdrage willen leveren aan de geschiedenis van ons vak staat dit tijdschrift open.

Excursies

Incidenteel worden ook excursies georganiseerd.