Hulpmiddelen voor berekeningen

Harpplanimeter

Een serie foto's van berekeningsmethodes en hulpmiddelen etc.

Harpplanimeter

Een voorbeeld van een ander type harpplanimeter. Voor zover bekend werd dit type niet gebruikt door het kadaster.