Hulpmiddelen voor berekeningen

Computerscherm

Een serie foto's van berekeningsmethodes en hulpmiddelen etc.

Computerscherm

Een nieuw opgemeten situatie wordt op het computerscherm afgebeeld.