Formulieren Kadaster tbv berekeningen

Formulier voor het berekenen van meetpunten, meetpuntenformulier

Formulier voor het berekenen van meetpunten, meetpuntenformulier

Meetpuntenformulier (blanco) Voor de berekening van coördinaten in een coördinatenstelsel, b.v. een plaatselijk stelsel met een meetlijn waarvan het beginpunt het 0 punt van het stelsel is en de meetlijn zelf de positieve X as met een in afstand t.o.v. het beginpunt bekend eindpunt. Kadaster nummer 44.