Formulieren Kadaster tbv berekeningen

Formulier hermeting nummer 4

Formulier hermeting nummer 4

Kadaster nummer 29 titel, voor berekening van benaderde coördinaten van driehoekspunten.