Kadastraal kaartmateriaal

Detail van GBKN-kaart (met leidingen).

Een overzicht van kadastraal kaartmateriaal.

Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN)

Detail van GBKN-kaart (met leidingen).