Van aankoopakte tot kadastrale registratie

Oproep voor aanwijs van de nieuwe grens(zen) in verband met de overdracht van een gedeeltelijk perceel.De koper en verkoper (de transactiepartijen) dienen aan te geven waar de nieuwe grenzen in het terrein lopen.Zij zijn ook verplicht de nieuwe grenzen zelf te verzekeren met deugdelijk afpaalmateriaal (zoals buizen, stenen etc.).
Indien partjen in het terein blijk mochten geven van géén eenduidigheid v.w.b. de grenzen zal de landmeter niet tot meting over mogen gaan. De landmeter gaat ook niet over tot meting indien hij vaststelt dat de aanwijs niet in overeenstemming is met hetgeen in de akte staat omschreven.

Oproep voor aanwijs

Oproep voor aanwijs van de nieuwe grens(zen) in verband met de overdracht van een gedeeltelijk perceel.De koper en verkoper (de transactiepartijen) dienen aan te geven waar de nieuwe grenzen in het terrein lopen.Zij zijn ook verplicht de nieuwe grenzen zelf te verzekeren met deugdelijk afpaalmateriaal (zoals buizen, stenen etc.). Indien partjen in het terein blijk mochten geven van géén eenduidigheid v.w.b. de grenzen zal de landmeter niet tot meting over mogen gaan. De landmeter gaat ook niet over tot meting indien hij vaststelt dat de aanwijs niet in overeenstemming is met hetgeen in de akte staat omschreven.