Terreinwerkzaamheden

Landmeter met waterpasinstrument en baakhouder met waterpasbaak,
Plaats en tijdstip onbekend.

Waterpassen

Landmeter met waterpasinstrument en baakhouder met waterpasbaak, Plaats en tijdstip onbekend.