NAP-watermerken

Deze foto betreft een bronzen peilmerk met groef en een gaatje waarin een stift geplaatst werd voor een hangbaak.
Aangezien die er tegenwoordig niet meer zijn, zit er vaak een peilmerk onder geplaatst waarop een baak geplaatst kan worden.
Met enige creativiteit van de waterpasser kan deze dan het juiste hoogteverschil tussen het peilmerk en de groef van de bronzen plaat bepalen.

6. NAP-peilmerk Oude Delft

Deze foto betreft een bronzen peilmerk met groef en een gaatje waarin een stift geplaatst werd voor een hangbaak. Aangezien die er tegenwoordig niet meer zijn, zit er vaak een peilmerk onder geplaatst waarop een baak geplaatst kan worden. Met enige creativiteit van de waterpasser kan deze dan het juiste hoogteverschil tussen het peilmerk en de groef van de bronzen plaat bepalen.