Afdeling fotogrammetrie

000049

000049

Fotografische reproductie van (kadastrale) kaarten.