Afdeling fotogrammetrie

000046

000046

Fotografische reproductie van (kadastrale) kaarten.
000045 000048
70 of 79