Afdeling fotogrammetrie

000045

000045

Fotografische reproductie van (kadastrale) kaarten.