Afdeling fotogrammetrie

Fotografische reproductie

Fotografische reproductie

Fotografische reproductie van (kadastrale) kaarten.