Afdeling fotogrammetrie

Dienstauto (busje ) van het Kadaster bij het gebouw van de Droogbak te Amsterdam
De opname is uit de periode dat het Kadaster nog deel uitmaakte van het Ministerie van Financien.
De personen op de dia zijn....?

Dienstauto bij Droogbak

Dienstauto (busje ) van het Kadaster bij het gebouw van de Droogbak te Amsterdam De opname is uit de periode dat het Kadaster nog deel uitmaakte van het Ministerie van Financien. De personen op de dia zijn....?