Afdeling fotogrammetrie

Vervaardiging bijblad

Vervaardiging bijblad

Vervaardiging fotografische reproductie van een kadastrale kaart (bijblad) ?