Voormalig Hoofdkantoor Apeldoorn - Automatisering

Kartografie

Kartografie

Fotogrammetrisch uitwerkingsapparaat met computerapparatuur.