Verwerking inwinningsgegevens luchtfotogrammetrie

Bewerken c.q. controle van een film met foto-opnames.

Bewerking en controle film

Bewerken c.q. controle van een film met foto-opnames.