Overig instrumentarium luchtfotogrammetrie

Schematische voortelling van...
Wie weet wat dit is?

Overig instrumentarium m.b.t. luchtfotogrammetrie

Schematische voorstelling van...

Schematische voortelling van... Wie weet wat dit is?