Overig instrumentarium luchtfotogrammetrie

Radiaal triangulator...
Wie weet wat dit is?

Overig instrumentarium m.b.t. luchtfotogrammetrie

Radiaal triangulator(?)

Radiaal triangulator... Wie weet wat dit is?