Overig instrumentarium luchtfotogrammetrie

Apparaat t.b.v. uitwerking gegevens...
Wie weet wat dit is?

Overig instrumentarium m.b.t. luchtfotogrammetrie

Apparaat(?)

Apparaat t.b.v. uitwerking gegevens... Wie weet wat dit is?