Overig instrumentarium luchtfotogrammetrie

Het plotten of graveren van een kaart c.q. uittekenen va de luchtfoto's.

Overig instrumentarium m.b.t. luchtfotogrammetrie

Plotten

Het plotten of graveren van een kaart c.q. uittekenen va de luchtfoto's.