Overig instrumentarium luchtfotogrammetrie

Wie weet wat dit is?

Overig instrumentarium m.b.t. luchtfotogrammetrie

Vereffeningsmodel?

Wie weet wat dit is?
Statoscoop
1 of 42